Teenistuslik järelevalve Orissaare gümnaasiumis tekitab küsimusi (60)

Kontrollimaks kooli juhtide tööd, korraldas Orissaare vallavalitsus sealses gümnaasiumis teenistusliku järelevalve.

“Et seada tulevikusihte, on meil vaja täit selgust hetkeolukorrast koolis. See tingiski järelevalve vajaduse, millist omavalitsus varem teostanud ei ole,” ütles Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär Saarte Häälele.

Vallavanema sõnutsi on teenistusliku järelevalve üldine sisu ja eesmärk allasutuste ja ametnike tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimine.

Algab töö komisjonis

“See on omaniku kontroll, mida haridussüsteemi kontekstis kooli omanik teostab tema hallatavates õppeasutustes peamiselt haldusalaste ülesannete õiguspärase, säästliku ja otstarbeka täitmise üle,” selgitas Põlluäär.

Tänaseks lõppenud kontrollimise järgselt algab vallavanema sõnul töö komisjonis, kus analüüsitakse kontrollitud materjale ja antakse tähtajad puuduste kõrvaldamiseks.

Olgugi, et järelevalve tegemine on kooli omaniku seadusjärgne õigus, on see Orissaares külvanud juba segadust ja tekitanud küsimusi muuhulgas ka õpetajate seas. Peamiselt seetõttu, et vallavanem ei ole soostunud põhjendama järelevalve teostamise ajendit.

Aarne Põlluäär lükkas taolised süüdistused ümber: “Teostatud järelevalve on seadusest tulenev protsess ja seadustega võiksid kursis olla ka õpetajad. Seda sai ka pärast korralduse teatavaks tegemist õpetajatele selgitatud ja kõik said küsida ka vajalikke küsimusi, millele nad said põhjendatud vastused.”

Omaniku õigus

Saarte Häälele on väidetud, et Põlluääre ainus selgitus oligi olnud ka lehele antud vastus, et järelevalve on omaniku õigus.

Koolis teostatud järelevalve on lühikese aja jooksul juba teine vallavalitsuse ja gümnaasiumi vastasseis. Septembris tegi vallavalitsus gümnaasiumi direktorile Peeter Hansbergile noomituse tuletõkkeuste puudumise eest.

“Eeldustel puudub alus, kui selle kohta puudub kinnitus,” vastas vallavanem küsimusele, kas teenistusliku järelevalve põhjuseks pole mitte rahulolematus kooli juhtimisega.

Print Friendly, PDF & Email