Soovitus: hunte lasta Saaremaal vastavalt vajadusele (1)

Keskkonnaministri loodud suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise korraldamise töörühm leiab, et huntide ohjeldamiseks Saare- ja Hiiumaal võiks võsavillemeid küttida vastavalt vajadusele.

Kui Mandri-Eestis soovitab töörühm sel jahihooajal küttida 110 hunti ja kuni 100 ilvest, siis arvestades massilisi murdmisi Saaremaal, jätab töörühm huntide arvukuse reguleerimise saartel puhtalt keskkonnaameti otsustada.

Suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise korraldamise töörühma liige Egon Niittee ütles, et töörühm ei näe sel hooajal vajadust piirata Saare- ja Hiiumaal huntide arvu ning laskmine peaks toimuma vastavalt sellele, kuidas keskkonnaamet soovitab. “Lumi näitab ära, kes ja kui palju kusagil asub, ning keskkonnaameti spetsialist peab otsustama, kui palju seal hunte lastakse,” rääkis Niittee.

Egon Niittee selgitas, et saared on huntide asurkonna ääreala ja siin toimuvad muutused huntide arvukuses ei mõjuta kogu Eesti hundiasurkonna seisundit.

“Vaevalt et keskkonnaamet seal kõik hundid maha laseb tappa ja see ei ole ka eesmärk,” lausus peaspetsialist, kelle sõnul tuleb saartel lambakasvatajatega kompromiss saavutada. Ja ehkki põllumehed on Saaremaal nõudnud huntidele nulltolerantsi, pole see Niittee sõnul mõistlik, sest sellisel juhul hakkab tahes-tahtmata kasvama suurulukite arv, mis põllumeestele samuti kahju teeb.

Egon Niittee rääkis, et seaduse järgi otsustab küttimismahud keskkonnaamet, kuid suurkiskjate osas on keskkonnaminister moodustanud huvirühmade esindajatest ja teadlastest töörühma, kes annab keskkonnaametile oma soovituse.

Print Friendly, PDF & Email