Signe Ratas: Õpetajad lähevad valitsejatele nende lubadusi meelde tuletama (7)

Signe Ratas: Õpetajad lähevad valitsejatele nende lubadusi meelde tuletama

 

Teisipäeval, 25. oktoobril toimub Tallinnas Toompeal õpetajate meeleavaldus. Meeleavaldus on oma nõudmiste avalik väljendus.

Õpetajate palkadest ja suurest töökoormusest on räägitud tõesti juba aastaid. Reaalsus on aga selline, et ülikooli magistrina lõpetanud noorempedagoogi töötasu alammäär on praegu 608 eurot ja pedagoogil 644 eurot kuus. Enne valimisi tundub õpetajate palkade teema olevat maiuspala kõigi erakondade valimislubadustes, mis hiljem aga kahjuks unustatakse.

Lihtsalt meeldetuletuseks, mida praegu riigikogus esindatud erakonnad enne valimisi siis selles osas pakkusid.

Erakondade valimiseelsed lubadused

Reformierakond:
Toimiva kutsevaliku, õpetajakutset väärtustava palgapoliitika ja kaasaegse töökeskkonna tulemusel soovivad õpetajaks minna oma ala parimad.

Isamaa ja Res Publica Liit:
Meie lapsi peavad ka tulevikus õpetama parimad õpetajad. Selleks tõstame noorempedagoogide palga 2014. aastaks Eesti keskmise palga tasemele ning jätkame IRL-i algatatud 200 000-kroonise lähtetoetuse maksmist noortele alustavatele õpetajatele. Õpilaste toetamiseks ja õpetajate töökoormuse vähendamiseks anname võimaluse võtta tööle abiõpetajaid.

Keskerakond:
Tagame lasteaiaõpetajatele riiklikult kehtestatud palgamäärad.
Kehtestame õpetajate töötasu alammäära vähemalt vabariigi keskmise töötasu tasemel.
Näeme ette vahendid väärtustamaks erivajadusega õpilasi õpetavate õpetajate tööd, sealhulgas mitte oma emakeeles õppijate õpetamist.
Tagame riiklikult kehtestatud palgamäärad sotsiaalpedagoogidele, koolipsühholoogidele, logopeedidele ja abiõpetajatele.
Tagame huvihariduslike koolide riikliku rahastamise, et õpetajatel oleks vääriline töötasu ning õpilastel võimalus oma andeid arendada.
Tagame õppejõududele konkurentsivõimelise palga.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond:
Kehtestame lasteaia, üldhariduskooli, huvikooli (sh spordikooli) ja kutseõppeasutuse õpetajate palgaläbirääkimiste riigipoolseks lähtepunktiks Eesti keskmise palga.
Lubadustest tuleb
kinni pidada

Meeleavaldus on võimalus valitutele meelde tuletada, et lubadustest tuleb kinni pidada. Ja mida rohkem neid meeldetuletajaid on, seda jõulisemalt see kõlab. Ehk aitab see mõista, et palgaläbirääkimiste laua taga ei istu Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees Sven Rondik üksinda ja enda nimel, vaid ta esindab meid – õpetajaid ja teisi hariduse valdkonnas töötajaid. Kui meid näha ja kuulda ei ole, siis võibki selline ekslik arvamus tekkida.

Loodame, et 25. oktoobril on Toompeal tunda seda, et ühtsuses peitub tõepoolest jõud.

Signe Ratas
Saaremaa haridustöötajate liidu juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email