Elu põle Muhus mitte märki vilets

Elu meite soare pial põle mitte märki vilets. Sõuke asi sai mineva nädaliga lehtede sihest omale küll selgeks tehtud. Neh, kiruda ja soiguda oskab muhulane kole easte.

Aga põle midagid ütelda, tüöd tiha oskab ta viel paramini. Olga nie muhulased siis kus mailma nukkas tahes. Ei ütelda nende kohta santi sõna selle kohja pialt küll, et nad viletsaste tüöd teeksid – sõukest asja põle. Ja oskavad nie koa, kis oo siia paikseks jäen. Ja irmuskena oo lehest lugeda, et nüid oo Muhus välja pakutud sõuksed kohjad, kus soaks ettevõtlust arenda ja muhulastele ikka tüöd juure. Ikka julged pialeakkamist!

Sõuke kena kiri sügis oo aan muhulased nüid ennast viel uhkemini ehtima. Misest muust sõuke asi soab olla, et meitel sii nüid ehtekoda pidama akatse. Neh laupa, kahekümne teesel oo Hellamaa külakeskuses ehtekoda. Asi akkab sedaviisi pihta, et keskomingu pannasse siit oduma Kuresare poole ja sial õpetse ja tehasse ehtid.

Ja kellu neljast ollasse juba Muhu pial tagasi ja siis akatse Hellamaal ehtetegu õpetama. Inimesed oo kottu vädan sõnna juba unnika vanasid ehtid kokku, midast teestele näedata. Ja Muhu muuseumist pidada Eda tulema riakima ehete ajaloost. Nõnna et igatepidi üks veart ettevõtmine oo tulemas. Soab ehtimise kohta tarkust igatepidi kohe.

Neh, ja Liival noordekeskuses oo rieedest pühabeni Tartu noorderaadiu tegijad latsis. Et ma tuleta teitele miele, vaheaeg akkab koa just siis pihta ja minge aga uurima seda raadiutegu värki. Ja nädalijägu iljem, 28. ja 29. oktoobril oo noordekeskuses Trummikoja mehed Allan Kalbus ja Arno Prooso. Sedakorda õpetatse raamrumma tegema ja ühtekokku tehasse noordekeskuse jäuks valmis kuus rummi.

Neh ja muidugist kui rummid valmis, siis soab neid sial põrista ja taguda. Põristamise ja tagumisega aitab järje piale soaja Marek Kütt. Ega siis rumm põle katlakuas, et paljast põruta pihta. Sellel oo oma kunts koa ikka. Rummitegu oo mõlemal pääval kellu kahestteistmest õhta kümneni välja. Ja Arnek annab tiada, et tihasse lõket koa ja põlast soab koa võtta. Ja omad tüökindad piaksid seltsis olema.

Ja noordele inimestele oo mool üks jutt viel. Kõik sõuksed tublid, kis oo piale kesk-ariduse soamist akan õppema ülikoolis või kõrgkoolis või ametikoolis – teite kääst oodetse kuni 25. oktoobrini vallamajas dokustaatisid stipendiumi soamiseks. Seda, mõuksi paprid täpsest taris oo, soab nähä valla kodulehe pialt. Ja õppige oolega, sest nõnna, kut ma ennesti ütlesi, tüöd ähk levab Muhust juure koa.

Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email