Lugeja küsib

15. novembril saab mul ettevõttes töötamisest täis 10 aastat. Sel sügisel otsustas tööandja mind aga koondada. Sain 23. septembril kätte ülesütlemisavalduse, kus öeldakse, et minu koondamise ehk tööloleku viimane päev on 25. november. Kui pikalt oleks tööandja pidanud mulle tegelikult koondamisest ette teatama?

Vastab Leonid Siniavski
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 97 lg 2 sätestab teatavasti etteteatamistähtaja pikkuse töölepingu erakorralisel ülesütlemisel, ja seda ka koondamise puhul, vastavalt töötaja töösuhte kestusele selle tööandja juures. Küsimus ongi selles, millise hetkeni tuleks antud juhul arvestada töötaja töösuhte kestust – kas töötajale ülesütlemisavalduse üleandmise kuupäevani või ülesütlemisavalduses märgitud koondamise kuupäevani.

Tulenevalt TLS-i § 97 lõikes 2 sätestatust tuleb tööandjal etteteatamistähtaja arvestamisel lähtuda töötaja töösuhte kestusest töölepingu ülesütlemisest etteteatamise hetkel ehk töösuhte kestusest töötaja tööle asumisest kuni talle ülesütlemisavalduse kätteandmise kuupäevani.

Kuna 23. septembriks oli teil tööstaaži kogunenud alla 10 aasta, siis teatas tööandja teile TLS-i § 97 lõike 2 punktist 3 tulenevalt töölepingu ülesütlemisest ette vähemalt 60 kalendripäeva, nii nagu see ongi seadusega sätestatud 5–10-aastase tööstaažiga töötajate puhul.

Print Friendly, PDF & Email