Kapitali muutmine eurodeks on viimaseid kuid riigilõivuvaba

Kuna eurole üleminekuga ei toimunud automaatset äriühingu osa- või aktsiakapitali eurodesse ümberarvestust, siis peab iga ettevõte selleks ise äriregistrile avalduse esitama. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt.

Selleks tuleb raamatupidamisteenuseid pakkuva OÜ Niidupuu juhataja Ülle Laidi sõnul juhatusel siseneda e-äriregistri ettevõtjaportaali ja koostada muutmiskande avaldus. Avalduse vormis tuleb muuta kapitali suurus ja valuuta. Kapitali suuruse arvestamisel võiks abistava tööriistana kasutada e-äriregistris asuvat eurokalkulaatorit, mis näitab võimaliku lähima seaduse nõuetele vastava kapitali muudatuse, mille tegemiseks kehtib lihtsustatud otsustamisprotseduur.

Avaldusele lisatakse failina muudetud põhikiri ja lisadokumendid. Põhikirja muutmine tähendab antud juhul praktiliselt endise põhikirja ümber trükkimist, muutes ainult kapitali suurust ja valuutat. Lihtsustatud otsustamisprotseduuri korral peab koosoleku protokoll kindlasti sisaldama viidet selle kohta, et osalusproportsioonid ei ole muutunud.

Avaldus digitaalallkirjastatakse ettevõtjaportaalis vähemalt ühe juhatuseliikme poolt. Ettevõtjaportaal võimaldab digitaalallkirjade andmist ka omanikel, kui avaldusele lisatud koosoleku protokoll on üles laetud ilma digitaalallkirjadeta.

Lihtsustatud otsustamisprotseduuri alusel saab kapitali ümberarvestust teha riigilõivuvabalt kuni 2011. aasta lõpuni. 1. jaanuarist 2012 ei registreeri äriregister enam muudatusi äriühingu põhikirjas või osa- või aktsiakapitalis enne, kui äriühingu kapital on muudetud eurodeks ja siis tuleb sellelt toimingult tasuda riigilõiv.

Print Friendly, PDF & Email