Linnavalitsus küsib noortekeskuse maja endale

Kuressaare linnavalitsus küsib siseministeeriumilt endale Kitsal tänaval asuva hoone, kus varem paiknes tööbüroo, praegu tegutseb aga Kuressaare noorte huvikeskus (KNH).

Vastavas volikogule esitatud eelnõus märgib linnavalitsus, et siseministeerium on algatanud tema valitsemisel oleva riigivara üleandmise Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Sellise riigivara hulka kuulub ka Kuressaare linnas Kitsas tn 3 asuv kinnistu. Otsuse eelnõu kohaselt taotleb linn siseministeeriumilt Kitsas tn 3 hoonestatud kinnistu tasuta võõrandamist Kuressaare linna omandisse.

Praegu kasutab linn nimetatud kinnistut üürilepingu alusel. Linnavalitsuse teatel on noorte huvikeskus 15 tegutsemisaasta jooksul kolinud neljal korral. Ka praegu asub KNH kahel aadressil: Kitsas tn 3 (huvikeskuse ringid ja avatud noortekeskus) ja Komandandi tn 10B (avatud noortekeskus).

Kitsas tn 3 huvikeskuse ruumides tegutsevad mitmesugused huviringid (rattaring, kokandusring, kodutütred, meediaklubi jt). Majas asuvad avatud noortekeskuse ruumid (bändiruum, mängude saal, WII-mängude tuba, köök, puhketuba) ning ruumid keskuse personalile ja noorsootöötajatele.

Kinnistu on linna noorte aktiivses kasutuses huvihariduse ja noorsootöö korraldamiseks. Vaatamata sellele, et ka tänane ruumiprogramm ja tingimused ei vasta noorte kõikidele vajadustele ja ootustele, vaid on võimaluste piires selleks kohandatud, on Kitsas 3 kinnistu nii oma asukohalt kui ka laiendusvõimalustelt huvikoolile kõige sobivam koht, selgitab linnavalitsus.

Print Friendly, PDF & Email