Kes elab sinu üürikorteris? (2)

Kes elab sinu üürikorteris?

ÜÜRIMINE: Ära mine alt oma korteri väljaüürimisega!
Foto: Egon Ligi

Sügis on käes ja alanud uus kooliaasta. Koos kooliga on Kuressaare linnas alanud ka eluasemete üürimine. Saaremaale kooli tuleb õpilasi kõikjalt Eestist. Kusagil peavad nad ka elama. Osa võtab endale ühiselamutoa, kuid suur osa õpilasi tahab üürida korteri või maja.

Nagu noortel ikka kombeks, korraldatakse ka pidusid, ja sealt hakkavadki probleemid pihta. Igal sügisel algab politseil ajajärk, kus ühe osa väljakutsete põhjuseks on öörahu rikkumised kortermajades, varalõhkumised ja alkoholi tarbivad alaealised pidutsejad.

Sõlmi kirjalik leping

Korteriomanikud annavad oma vara üürile üsna kergekäeliselt, kontrollimata korterisse elama asuvate inimeste tausta ja jättes sõlmimata kirjaliku lepingu. Samas on see ka mõistetav, kui vaadata asjale üürileandja poolt. Ükski kaupmees ei taha oma kliente peletada liigse paberimajanduse ja arupärimisega. Ent eluaseme omaniku pelglikkus ja kliendi heaolule orienteeritus saavadki tavaliselt saatuslikuks eluaseme omaniku varale. Suurim viga, mida üürileandjad teevad, on see, et ei allkirjastata üürilevõtjaga üürilepingut ja jäetakse kontrollimata üürilevõtja taust.

Üürileandja võiks üürilevõtjaga sõlmida detailse lepingu, milles on kirjas üürilevõtja kohustused ja õigused kogu üüriperioodiks. Olgu siis tegemist koduloomade toomisega üüripinnale, kõrvaliste isikute lubatavuse, remondikohustuse täitmisega väljakolimisel, kommunaalriketele reageerimisega, lepingust tulenevate nõuete täitmise, suitsetamise lubatavusega jne, jne.

Usaldus on oluline, aga selleks, et olla kindel, et üürile antud korter ja selle sisustus on ka lepinguperioodi lõpuks vähemalt samas seisus kui üürileandmisel, tasub korteri väljaüürijal kokku leppida ka viis, kuidas ta saab talle kuuluvat vara kontrollida. Korteri omanikuks olemine ei tähenda muidugi seda, et pärast eluruumi üürile andmist on omanikul õigus igal ajal oma korterisse siseneda. Halvemal juhul võib selline kontrollimine lõppeda kuriteosüüdistusega kohtupingis.

Uuri üürniku tausta

Üürilevõtja tausta kontrollimine suurendab tõenäosust lepingumaksete tähtajaliseks laekumiseks ning kindlasti väheneb tõenäosus, et üürniku väljakolimisel olete sunnitud alustama suuremahulist remonti. Siinkohal üks valik võimalustest taustakontrolliks.

• Lihtsaim viis on paluda võimalikult üürilevõtjalt konkreetseid soovitajaid, kellega suheldes saate aimu inimese usaldusväärsusest.

• Täiesti tasuta võimaluse annab veebileht “Ametlikud teadaanded”, mille otsingusse saate sisestada nii võimaliku üürilevõtja kui ka temaga koos üüripinnale kolivate isikute nime. Vastuseks saate ülevaate täitekutsetest, vara arestimistest jms, mille põhjal otsustate, kas sõlmite lepingu või mitte.

• Kolmanda võimalusena saate võimalikult üürilevõtjalt paluda, et ta esitaks enda ja temaga koos üüripinnale kolivate isikute kohta kehtiva karistusregistri õiendi. Avalduse enda kohta õiendi väljastamiseks saavad võimalikud üürnikud ise esitada politsei- ja piirivalveameti prefektuuride kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindussaalides üle Eesti või ka veebis. Õiendist on näha teie uute üüriliste seaduskuulekus.

• Kui olete aga tulevase turvalise lepingusuhte nimel nõus esialgu ise kulutusi kandma, siis pakub Krediidiinfo kodulehekülg selleks mitmeid erinevaid võimalusi.

Kui eluaseme omanik mõningaid eespool toodud soovitusi järgib, võib ta öösel palju rahulikumalt magada – ta on andnud omapoolse panuse, leidmaks oma korterisse head üürilist.

Aare Allik, Ahto Aulik
Kuressaare politseijaoskond

Print Friendly, PDF & Email