Repliik: Sõmera klubi on juba 2005. aastast muinsuskaitse all

Saaremaa muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa palus täpsustada ehitusinsener Kaarel Kasemetsa vastukajas toodud soovitust võtta Sõmera klubihoone muinsuskaitse alla.

Rita Peirumaa sõnul on Sõmera klubihoone ja interjöör arhitektuurimälestisena kaitse all juba aastast 2005.

Kultuurimälestiste riiklikus registris on välja toodud, et Sõmera klubihoone esindab stalinistliku perioodi arhitektuuri. Hoone projekt on koostatud 1957. a (Vojenmorprojekt N 28, projekti autorid Kuznetsov, Alijeva).

Algselt ohvitseride klubiks ehitatud hoone valmis 1961. aastal. Samal aastal läks maja kopsutuberkuloosisanatooriumi käsutusse. 1976. aastast on hoone Sõmera hooldekodu valduses, kes kasutab seda kontori ja kultuuriürituste läbiviimiskohana. Majas on teenindusruumid ja palvela.

Print Friendly, PDF & Email