Kuressaares alustab Tartu ülikooli väärikate ülikool (1)

Tartu ülikooli väärikate ülikooli programmi käivitamine Kuressaares on saanud positiivse tagasiside: osavõtuks registreerus ligi 90 soovijat. Kõiki registreerunuid oodatakse avaloengule täna kl 16.30–18 Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi saalis (Garnisoni tn 16).

Avaloengu Saaremaa kirjarahvast ja nende raamatutest peab Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Tõnu Kollo. Kokku on sügissemestril kavas viis loengut ja kevadsemestril seitse loengut. Aktiivne osaleja, kes tuleb vähemalt 9 loengule, saab Tartu ülikooli tunnistuse.

Väärikate ülikooli sihtrühm on õpihimulised vanuses 50 aastat ja üle selle. Osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus, vaid huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu.

Väärikate ülikooli programmi alustas TÜ Pärnu kolledž kaks aastat tagasi, järgmistel aastatel alustasid programmiga Tartu ja Tallinn.

Tartu ülikooli väärikate ülikool on kutsutud ellu, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda võimalikult erinevatele sihtrühmadele täiendusõpet.

TÜ väärikate ülikooli programmi käivitab Kuressaares Ülikoolide Keskus Saaremaal koostöös Tartu ülikooli Pärnu kolledži ja elukestva õppe keskusega.

Print Friendly, PDF & Email