Jõhkrad lillevargad seisid kohtukulli ees

Eile seisis Kuressaares kohtu ees kaks noormeest, kes tänavu mais võõrast aiast lilli varastasid ja neile peale sattunud peremehele peksa andsid.

Süüdistuse järgi hüppas purjus 17-aastane noormees 29. mai hilisõhtul Kuressaares kella üheteistkümne paiku üle eramaja aia ja kukkus peenralt lilli murdma. Kui majaperemees purjus noorukit keelama tuli, tungis too koos sõbraga peremehele kallale. Peksmise käigus lõhkusid noorukid ka kannatanu kullast kaelaketi.

Tuntud purjuspäi kraakleja

Varem kriminaalkorras karistamata, kuid väärteokorras 12 korda trahvitud 17-aastasel noormehel lasub lisaks omavolilisele sissetungile ja peksmisele süüdistus võimuesindaja solvamises.

Tihti tänaval purjuspäi ringi kõndiv noormees on prokuröri abi Agnes Ollema sõnul tuntud kraakleja, kes tänavu 17. juunil ja 25. augustil solvas teda korrale kutsuma tulnud politseinikke ebatsensuursete sõnadega. Kohus karistas noorukit nelja kuu vangistusega tingimisi 18-kuulise katseajaga.

Teist kohtualust, äsja 18-aastaseks saanud noormeest süüdistati lisaks kallaletungile lilleaia peremehele selles, et ööl vastu 13. maid ründas ta koos kaaslasega Kuressaares Raekoja tänaval kell 2.10 purjuspäi kaht meest, noormehed peksid neid rusikate ja jalgadega pähe ja keha piirkonda. Kallaletungi põhjus oli isiklike suhete pinnal tekkinud tüli.

Keelati alkoholitarvitamine

Kohus tunnistas varem kriminaalkorras karistamata, kuid 11 korda politseilt trahvi saanud nooruki peksmistes süüdi ja karistas teda kahe kuu vangistusega tingimisi 18-kuulise katseajaga. Raekoja tänaval peksmises osalenud kaaslase suhtes lõpetas prokuratuur menetluse ja mõistis talle sada töötundi.

Mõlemad kohtualused on katseajal allutatud käitumiskontrollile ja neil on keelatud alkoholi tarvitada. Lisaks tuleb meestel tasuda menetluskulu. Kohus jättis kaitsjatasud riigi kanda ning vähendas noormeestele mõistetud menetluskulu.

Print Friendly, PDF & Email