“Saarte pärimuslik kultuurikeskkond” ootab projekte

Kultuuriministeerium kuulutab välja avaliku konkursi programmi “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2011–2014” II taotlusvooru, teatas ministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist Aivi Lintnermann.

Vastavasisulisi taotlusi võivad kuni 11. novembrini käesoleval aastal esitada kõik asutused ja organisatsioonid. Taotlused tuleb esitada selleks ette nähtud blanketil, mille leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt.

“Programmi üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära,” ütles Lintnermann Saarte Häälele. Programm “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2011–2014” toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

Kultuuriministeerium eraldab teise taotlusvooru tarbeks 6400 eurot. Programmi täieliku teksti ja projektitoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel www.kul.ee .

Print Friendly, PDF & Email