Ajateenistusest viilis kolm Saaremaa noormeest (5)

Saaremaalt asus läinud nädalal ajateenistusse 49 kutsealust, kellest 15 noormeest alustas ajateenistust logistikapataljonis ja 34 vahipataljonis.

Kaitseressursside ameti avalike suhete nõuniku Ele Rõigase sõnul on neil hea meel, et toetus ajateenistusele on endiselt kõrge ning seda näitab ka 2011. aastal sõjaväkke mitteilmunute osakaalu jäämine samale tasemele viimaste aastatega.

Samas leidus siiski ka nüüd neid, kes vaatamata kohustusele ajateenistusse ei ilmunud. “Seekord jättis kohale ilmumata kolm Saare maakonnast pärit kutsealust,” tõdes Rõigas.

Kõigi ajateenistusse mitteilmunute suhtes algatab kaitseressursside amet väärteomenetluse, mille käigus selgitatakse välja põhjused, miks kutsealune ilmumata jättis.

Kui menetluse käigus selgub, et ajateenistusse jäeti minemata põhjuseta, karistatakse kutsealuseid rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot) või arestiga.

Selle aasta viimase ajateenistusse kutsumise käigus alustas eelmisel nädalal sõjaväekohustuse täitmist 1262 noormeest üle Eesti, kellest 321 avaldas selleks soovi vabatahtlikult. Kokku on 2011. aastal ajateenistusse asunud 3304 kutsealust.

Print Friendly, PDF & Email