Lugeja küsib

Kas minu tööandjal on õigus viivitada ühe päeva töötasu maksmisega ilma sellest ette teatamata? Tööandja jättis mulle palgapäeval tasumata kuu viimasel päeval tehtud töö eest. Ülejäänud palga maksis tööandja välja, teatades, et maksab selle viimase päeva töö eest alles järgmisel palgapäeval. Töötajana oleksin soovinud vähemasti ette teada, et raha tuleb vähem, sest olen selle rahaga oma eelarves juba arvestanud.

Vastab Leonid Siniavski
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 28 lõike 2 punkti 2 kohaselt on tööandja kohustatud töötajale töö eest töötasu maksma kokkulepitud tingimustel ja ajal, seega töötasu, ka ühe päeva töötasu väljamaksmisega tööandja seadusest tulenevalt viivitada ei või.

Kui tööandja viivitab töötajale töötasu või selle osa väljamaksmisega, on töötajal õigus pöörduda puuduva summa osas vastava nõudeavaldusega töökohajärgse töövaidluskomisjoni poole.  Töötaja võib lisaks oma töötasu väljamaksmise nõudele või hiljem eraldi esitada töövaidluskomisjonile ka viivisenõude. Nimelt tulenevalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lõikest 1 võib võlausaldaja (töötaja) nõuda võlgnikult (tööandjalt) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivitusintressi ehk viivist, arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest (palgapäevast) kuni viivitatud summa kättesaamiseni. Viivise suurus tuleneb VÕS-i paragrahvist 94 ja on 7% aastas, millele lisandub Euribor.

Taoliste olukordade kordumisel oleks töötajal mõistlik tööandjat hoiatada, et edasisel töötasude maksmisega olulisel viivitamisel võib ta oma töölepingu TLS-i § 91 lõike 2 punkti 2 alusel üles öelda ja nõuda tööandjalt tulenevalt TLS-i § 100 lõikest 4 hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

Print Friendly, PDF & Email