Sääre mälestustahvlil said fašistlikest vägedest natsistlikud (11)

Sääre mälestustahvlil said fašistlikest vägedest natsistlikud

SOBILIKUM SÕNASTUS: Eestimaa vene muinsuskaitse seltsi hinnangul on sobilikum mälestustahvli tekst “Siin oli lõplikult murtud natsistlike vägede vastupanu Eestis”.
Foto: Mati Martinson

Üks Teise ilmasõja mälestuskividest Sääre teeristis sai läinud nädalal uue tahvli, mille tekstil on “fašistlik” asendatud sõnaga “natsistlik”.

Sõrve militaarmuuseumi juhataja Tõnu Veldre rääkis, et tahvli vahetasid läinud nädalal uue vastu Eestimaa vene muinsuskaitse seltsi (EVMS) liikmed. “Eelmisel tahvlil tagus keegi kuri inimene kaks nurka küljest ära,” selgitas Veldre.

EVMS-i esimehe Juri Maltsevi sõnul anti senine tahvel muuseumile. Uuel tahvlil olevas tekstis sai aga “fašistlikust” “natsistlik” seepärast, et viimane on eesti keelele omasem. “Esimene tekst oli Nõukogude ajal tehtud ühe sõjaväeosa poolt ega olnud eriti täpne, selle pärast panimegi kirja natuke rohkem Eesti kultuuriruumile vastavaks,” ütles seltsi juht.

Saarte Hääle ajalookülje toimetaja Urmas Kiil tõdes, et iseenesest ei ole fašismil ja natsionaalsotsialismil ehk natsismil suuremat vahet. Mõlemad on sarnased ideoloogiad ja ülistavad rahvuslust. Uue sõnastusega tekst mälestustahvlil on aga temagi hinnangul sobilikum ja seda seepärast, et fašism käib kokku Itaalia ajalooga, tuleb itaaliakeelsest sõnaühendist fascio di combattimento ning tähendab võitluskaaslaste ühendust.

“Natsionaalsotsialism oli aga analoogne ideoloogia Saksamaa tingimustes,” märkis Urmas Kiil. See, et Nõukogude Liidus kasutati sõna “natsism” asemel “fašismi”, võib tema hinnangul pärineda Stalinilt, kes sõna “natsionaalsotsialism” kasutada ei soovinud.

Print Friendly, PDF & Email