Volikogu kinnitas golfiaktsiate enampakkumisele suunamise

Kuressaare linnavolikogu kiitis eilsel istungil ühehäälselt heaks Saaremaa Golfi AS-i aktsiate enamusosaluse kirjalikule enampakkumisele suunamise.

Volikogu otsuse kohaselt müüakse linna omanduses olevad golfi aktsiad (735 aktsiat) paketina kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 428 452,5 eurot. Aktsia tükihind on seejuures 11,5 eurot algse 10 euro asemel ning lisaks aktsia hinnale tuleb ostjal tasuda linnavalitsusele ka arvelduskrediit 420 000 euro ulatuses. Summaarne hinnamuutus on võrreldes eelmises eelnõus väljatooduga ühtekokku 101 102,5 eurot.

Otsuse kohaselt omavad enampakkumisel osalevad golfifirma aktsionärid eelisõigust omandada müüdavad aktsiad enampakkumisel kujunenud hinnaga. Tulenevalt SEB panga ja Saaremaa Golfi AS-i vahel aastate eest sõlmitud laenulepingust tuleb enampakkumisel osalejal esitada ka SEB panga või mõne Eestis tegevuslitsentsi omava panga garantiikiri laenu teenindamiseks.

Linnavolikogu võttis golfiaktsiate enampakkumisele suunamise otsuse vastu 18 poolthäälega, täiendavaid lisaküsimusi esitamata.

Print Friendly, PDF & Email