Vallajuhid riigieelarvest taevamannat ei oota (5)

Järgmise aasta riigieelarve on jõudnud riigikogusse ja selle lugemine algab 19. oktoobril. 2012. aasta eelarve tuludeks on planeeritud 6,1 miljardit eurot ja kuludeks 6,57 miljardit eurot. Võrreldes 2011. aastaga kasvavad kulud 11% ehk 652,7 miljonit eurot. Ligi üks kolmandik eelarve kasvust on tingitud heitmekvootide müügist tehtavatest investeeringutest. Eakaid rõõmustab kindlasti lubatud pensionitõus. Oodata on ka kaitsekulutuste tõusu 2 protsendini SKP-st. Ent kuidas hindavad järgmise aasta riigieelarvet meie vallajuhid? Millised on nende ootused-lootused?

Tiit Põld
Torgu vallavanem
Ega meil riigieelarve suhtes erilist hurraa-optimismi olla saa. On olnud küll juttu, et suurendatakse teederaha, kuid protsendid ja summad on neis juttudes olnud erinevad.

Meie probleem on ikka olnud külateede olukord. Need teed, mis on ainult hööveldatud ja kus ei ole mõni aasta kruuskatet parandatud, kipuvad käest ära minema. Kuna meie vallas on suhteliselt palju vabu metsamaid, mida riik oksjonil müüb, siis veetakse metsa välja reeglina suurte raskete autodega ja võib juhtuda, et ka ebasobival ajal. Nii ei pea aga teekatted vastu.

Ma ei ütle metsafirmade kohta midagi halba. Nad ikka üritavad enda järel nii palju parandada kui võimalik, aga nende teedega meil tegeleda tuleb. Loodame aga – nagu nii regionaalminister lubanud on ning telekas, raadio ja ajalehed rääkinud on –, et teederaha suurendatakse. See ongi meie põhiline lootus riigieelarve suhtes. Ega me mingit taevamannat ju ootagi.

Ei ole ma ka eriline optimist, et ootaks tulumaksubaasi suurenemist. Suure tõenäosusega me aasta lõpuks näiteks 2008. aasta tulemust tulumaksu osas ei saavuta. Meil on küll laekumine olnud võrreldes läinud aastaga küllalt hea, ka meie protsent on olnud väga hea, kuid 2008. aastast võib summa siiski väiksemaks jääda. Kui võtta 2008. ja 2011. või 2012. aasta krooni või euro suhteline väärtus, siis ei ole jällegi optimismiks põhjust.


Aarne Põlluäär
Orissaare vallavanem
Olulisim ootus on kindlasti kohalike omavalitsuste tulumaksuosa taastamine majanduslanguse eelse perioodi tasemel 11,93%. Ja mitte vähem oluline ootus on seotud mootorikütuse aktsiisist laekuvate ja teehoiuks kavandatavate summade mahuga.

Omavalitsuste ootus oli siinkohal vähemalt 15% tulumaksu laekumistest. Kindlasti peaks uus eelarve andma õiguskindluse, et uute riiklike funktsioonide üleandmise korral kohalikele omavalitsustele eraldataks nende täitmiseks riigieelarvest ka vajalik raha. Eraldatavad summad peaksid katma kohalikele omavalitsustele üleantavate funktsioonide täitmise kulud ning katma ka funktsioonide täitmisega kaasnevad administratiiv- ja kapitalikulud.


Kalle Kolter
Mustjala vallavanem
Meie ootame, et teede hoolduseks ette nähtud raha tõuseks ikka endisele tasemele. Samuti ei rahulda meid vallakassasse tulev tulumaks, mis viidi madalamale tasemele. Omavalitsuse tulubaasi peaks tulumaksu tulema samal tasemel, mis oli masueelsel ajal. Need on meie ootused-lootused. Need ongi kaks põhilisemat asja, mis võiks riigieelarves kajastuda.

Kui räägitakse, et teederaha lubatakse suurendada, siis tahaks seda lubadust enne mustvalgel, paberi peal näha – jutt võib ju üks olla, aga mis tegelikult tuleb, seda me veel ei tea.


Jüri Linde
Pöide vallavanem
Peamised ootused on ikka teedehoolduse ja tulubaasi suurendamise poole pealt. Samuti tahaks, et jätkuks raha investeeringuteks.

Valla eelarvest läheb väga suur osa ka haridusele – umbes kolmandiku peame õpetajate palkadele ikka juurde panema. See on juba aastaid nii olnud. Kui võtta laiemalt, siis läheb ju umbes 50% valla eelarvest haridusele – see on nii kõikidel väikestel omavalitsustel. Siin oleks küll hea, kui riik midagi siiski ette võtaks.

Arvan, et koolita ei ole omavalitsusel väga mõtetki. On ju öeldud, et omavalitsuse toimimiseks on olulised lasteaed, kool ja huviharidusega tegelemise võimaluste pakkumine. Kui üks nendest puudub, asi enam ei toimi ning sellisel omavalitsusel ei olegi mõtet.

Print Friendly, PDF & Email