Näpukas nurjas ehitustööde riigihanke (1)

Registritoimingutes tehtud vea ja ülemäära kõrgete pakkumiste tõttu kuulutas Kuressaare linnavalitsus Saaremaa ühisgümnaasiumi juurde kavandatava Saaremaa teadus- ja huvikooli keskkonnahariduskeskuse ehitustööde riigihanke kehtetuks.

Samas kuulutas linnavalitsus kohe välja uue riigihanke. Kuressaare linnasekretär Eero Lapp ütles, et kõnealuse riigihanke kehtetuks tunnistamise üks põhjus oli hanke eest vastutava isiku, SÜG-i haldusjuhi Aado Haandi apsakas riigihangete elektroonilise registriga. “Juhtub mõnikord, sellisel juhul tuleb hange aga tühistada ja minna uuele ringile,” märkis linnasekretär ja lisas, et mingeid kahjulikke tagajärgi juhtunu kaasa ei too.

Linnavalitsuse pressiesindaja Silver Saluri lisas täpsustuseks, et keskkonnahariduskeskuse ehitustööde riigihanke kuulutas linnavalitsus kehtetuks tehnilise vea tõttu – nimelt jäi hanke eest vastutaval isikul riigihangete registrile esitatud hanketeatesse sisse viimata muudatus pakkumiste esitamise tähtaja pikendamise kohta. “Hiljem oleks see hankelepingu sõlmimisel kaasa toonud riigihangete seaduse rikkumise,” põhjendas Saluri.

Lisaks olid aga kõik pakkumised liiga kallid, kinnitas SÜG-i direktor Viljar Aro, kelle sõnul loodetakse uuelt hankelt soodsamaid pakkumisi. Küsimusele, kui palju võib uus riigihange aega võtta, vastas SÜG-i direktor, et laias laastus kuu aega.

Rajatav Saaremaa teadus- ja huvikooli keskkonnahariduskeskus kujutab endast SÜG-i hoone 3-korruselist juurdeehitist. Sinna tulevad koosoleku- ja õpperuumid ning laborid. Projekti kogumaksumus on ligi 256 000 eurot, millest suurema osa annab Euroopa regionaalarengu fond.

Print Friendly, PDF & Email