Sõmera klubihoone suigutatakse unele (13)

Sõmera klubihoone suigutatakse unele

VÄÄRIKAS MAJA: Sõmera klubihoone on 1976. aastast Sõmera hooldekodu valduses, kes kasutas seda kontorina ja kultuuriürituste läbiviimise kohana.
Foto: Peeter Kukk

Aktsiaseltsile Hoolekandeteenused kuuluv Sõmera klubihoone konserveeritakse ja jäetakse praegu üsna mustvalgena paistvat tulevikku ootama.

Sõmera hooldekodu keskusena ja Kärla valla avalike ürituste korraldamiseks kasutatud Sõmera klubimaja on kütte ja veeta olnud juba mõnda aega. Hoone omanik, riiklik hoolekandeteenuseid pakkuv ettevõte AS Hoolekandeteenused põhjendab seda 30 000 euro suuruse summaga, mis maja ülalpidamiseks aastas kulub. Lisaks ka see, et ettevõtte infojuhi Kadri Lehenurme sõnul oli maja 1625-ruutmeetrisest pinnast aktiivselt kasutusel vaid 300.

Sõmera hooldekodu kontoriosa on kolitud juba teistesse hoonetesse ning klubis asuvat Püha Laatsaruse kirikut saab kasutada kokkuleppel.

AS Hoolekandeteenused on otsustanud maja maha müüa, mida on proovitud varemgi, kuid tulemusteta. Kärla vald on hoonest loobunud liiga suurte investeeringute tõttu. Raha on proovitud küsida ka muinsuskaitselt, kuid paraku tulemusteta.

Pakitakse ära

Seega on otsustatud arhitektuurimälestisena kirjas olev maja konserveerida, kuni saab selgeks, mis edasi saab.

Lehenurme sõnul tehakse maja juures veidi remonditöid, näiteks rekonstrueeritakse vihmaveesüsteemid ja kaetakse katusel olevad avaused. “Sisuliselt on tegemist hoone konserveerimisega,” märkis Lehenurm. Tööde mahu ja hinna välja selgitamiseks on tema sõnul pöördutud Saaremaa ehitusettevõtjate poole.

Lehenurm toonitas, et kui hoonet talvel ei köeta ja vesi on kinni keeratud, väheneb ka oht, et maja saaks kahjustusi lumesulamise või jäätumise läbi. “Võimaliku liigniiskuse väljakuivatamiseks tuulutatakse hoonet kevadel-suvel akende kaudu,” selgitas ta.

Kärla vallavanem Villi Pihl ei osanud AS-i Hoolekandeteenused plaani kohta suurt midagi öelda. “Sellega on natuke nukker jah,” möönis ta.

Muinsuskaitse taunib

Muinsuskaitsjad väljenduvad mõnevõrra käredamalt. Muinsuskaitses mälestisena arvel oleva hoone konserveerimine on ameti Saaremaa vaneminspektori Mihkel Koppeli sõnul Hoolekandeteenuste poolt häbiväärne. “See näitab, kuidas Eesti riigi erinevad asutused ja ametid ei seisa ühiste eesmärkide ja väärtuste eest,” märkis ta.

“Oleme üritanud koos Hoolekandeteenuste kohaliku juhtkonnaga leida võimalusi Sõmera klubi seisundi parandamiseks ja hoone kasutamise hõlbustamiseks, soojustamiseks, remondiks. Arutusel on olnud isegi klubihoone saali muutmine söögisaaliks, mis võimaldaks lisaks kontorile, palveruumile ja võimlemissaalile kogu klubihoonet säilitada paindlikult ja kultuuriväärtusi kahjustamata,” rääkis Koppel.

Siinkohal tuleb aga mängu asjaolu, et AS-i Hoolekandeteenused juhitakse tsentraliseeritult mandrilt ja siinsel juhtkonnal suurt sõnaõigust ei ole. Sellele on tähelepanu juhitud varemgi ning seda probleemi tunnistab ka Mihkel Koppel: “Kahjuks töötab meie plaanidele vastu riigi kapitalil põhineva AS-i Hoolekandeteenused tsentraliseeritud juhtimissüsteem – mandrilt tulevad korraldused liiguvad põllule rajatava tumma ja isikupäratu kips-betoonhoonestuse suunas, kus asukoht, miljöö- ja kultuuriväärtused hüljatakse.”

Muinsuskaitsja sõnul tekitab selline käitumine küsimuse, kas erivajadustega inimestele mõjub tervendavamalt ajalooline kultuuriväärtuslik keskkond või aiaga piiratud vangla tüüpi ajatu ja kohavaimutu kipsbarakkide süsteem perifeerias põllul.

AS Hoolekandeteenused pole seejuures mingi majandusraskustes vaevlev ettevõte. 2010. aasta majandusaruandes toonitatakse ka ise, et oli väga positiivne aasta. Kasum kerkis võrreldes 2009. aastaga 27,9%, ulatudes 27,5 miljoni kroonini.

SÕMERA KLUBIHOONE
Terviklikult säilinud originaalse välise ja siselahendusega stalinistlikus stiilis klubihoone on üks selle stiili silmapaistvamatest näidetest Eestis.
Hoone projekt on koostatud 1957. a (Vojenmorprojekt nr 28, projekti autorid Kuznetsov, Alijeva). Algselt ohvitseride klubiks ehitatud hoone valmis 1961. aastal. Samast aastast alates läks maja kopsutuberkuloosi sanatooriumi kasutusse.
Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

Print Friendly, PDF & Email