Tulumaksu laekumine plussis

Tulumaksu laekumine plussis

 

Maksu- ja tolliameti andmetel on tulumaksu laekumine Saare maakonnas septembri lõpu seisuga kasvanud möödunud aastaga võrreldes 2,3 protsenti. See tähendab, et tänavu laekus üksikisiku tulumaksu omavalitsuste eelarvetesse üheksa kuuga ligi 255 000 eurot enam kui mullu samal ajal. Samas on aga maksulaekumise juurdekasvu tempo Saare maakonnas märkimisväärselt madalam kui Eestis keskmiselt: riigis tervikuna kasvas tulumaksu laekumine enam kui 5 protsendi võrra.

Üheksa kuu andmed näitavad, et tänavu laekus pea kõigis Saare maakonna omavalitsustes üksikisiku tulumaksu enam kui mullu samal perioodil. Ainsad erandid olid vaid meie suurim omavalitsus ja väikseim omavalitsus – Kuressaare linn ja Ruhnu vald. Neis mõlemas on tulumaksu laekumise osas aset leidnud tagasiminek (vt joonist).

Kuressaare linna osas on tagasiminek seletatav sellega, et 2010. aasta juulis kasvas tulumaksu laekumine linnas ebaharilikult järsult. Linnavalitsuse rahandusnõuniku Mai Takkise sõnul oli säärase ootamatu juurdekasvu taga ühekordne laekumine ja see ei olnud kuidagi seotud majandusolukorra üldise paranemisega.

Esikoht Kihelkonnale

Kui jälgida vaid septembri maksulaekumisi, siis üllatab Kihelkonna vald, kus mihklikuus laekus tulumaksu 41,7% enam kui mullu samal perioodil. Rahalises väärtuses teeb see ülelaekumiseks 10 336 eurot, mis on ühe väikese valla jaoks ikkagi suur summa. Üheksa kuu arvestuses on aga nii Kihelkonna kui ka Mustjala vallas tulumaksu laekunud 14,8% enam kui möödunud aastal.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles, et kuna 2010. aastal oli valla jaoks suhteliselt nigel aasta ja tulumaksu laekus prognoositust 1,7 protsenti (u 86 000 krooni) vähem, siis oldi selle aasta eelarve kokkupanemisel häälestatud palju ettevaatlikumalt ja konservatiivsemalt.

“Septembrikuu suur ülelaekumine on aga kindlasti ühekordne protsess ja ega see meid tuleviku suhtes väga optimistlikuks tee,” lausus vallavanem. “Kindlasti on siin tegemist mingite juurdemaksetega, kuid eks iga lisaraha ole meeldiv üllatus ja praegustes oludes kulub see kindlasti ära.”

Rääkides järgmise aasta eelarvest, ütles Aardam, et selle koostamisel peavad nad jätkuvalt kinni konservatiivsest joonest. “Järgmisel aastal on üks meie prioriteete investeerimine valla teedesse, kuna nende praegune seisukord jätab soovida,” märkis ta.

Laekumine on graafikus

Kehtivate eelarvetega võrreldes on üksikisiku tulumaksu laekumine Saare maakonna omavalitsustes jätkuvalt graafikus, väike mahajäämus on vaid Pöide vallal. Teoreetiliselt peaks üheksa kuuga olema laekunud ligi 75% kavandatud eelarvest (vt joonis).

Väga hästi on tulumaksu üheksa kuu jooksul laekunud Torgu, Kihelkonna ja Mustjala vallas.

Print Friendly, PDF & Email