Veerpalu käis Saaremaa terviseradasid kaemas

Eile külastas Saaremaad olümpiavõitja Andrus Veerpalu, kes sihtasutuse Eesti Terviserajad projektijuhina tutvus Saare maakonna suusa- ja liikumisradadega ning kaardistas sihtasutuse jaoks radade hetkeolukorda ja uuris siinseid tulevikuplaane.

Olümpiavõitja külastas Kuressaare terviseparki, Karujärve terviserada, Musumänniku terviserada, Kudjape–Upa terviserada, Kärla terviserada, Leisi suusaradasid. Samuti tutvus ta Kuressaare golfiväljakutega ja linna kergliiklusteedega.

SA Kuressaare Spordibaasid juhataja Kalev Kütt vahendas Andrus Veerpalu arvamust, et talle valmistas heameelt olemasolevate radade hea seisukord ja kohalike omavalitsuste toetus terviseradade ja kergliiklusteede rajamisel. Veerpalu tutvustas ka võimalusi, millega saab SA Eesti Terviserajad radade arengule abiks olla. Samuti oli ta meeldivalt üllatunud Karujärve radade huvitavast reljeefist ja MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus arenguvisioonidest Karujärve arendamisel.

Sihtasutus Eesti Terviserajad on Andrus Veerpalu endale appi palganud, kaardistamaks Eesti tervise- ja liikumisradade olukorda, vahendab Eesti Päevaleht.

“Veerpalu tuli meile appi oma kogemuste ja teadmistega,” sõnas sihtasutuse juht Jaanus Pulles. “Juba paar aastat tagasi tekkis meie projektil suur vajadus auditi järele – et saaksime aru, kuhu oleme oma projektiga jõudnud, millised on meie peamised kitsaskohad ja kuhu tahame edasi areneda,” rääkis ta. “Andrus Veerpalu tippspordiga lõpetamine andis meile võimaluse kaasata projekti inimene, kes suudab radasid hästi hinnata.”

Töö käigus tuleb Veerpalul muuhulgas hinnata, kas terviserada on heas seisukorras aastaringselt, milline on kohaliku omavalitsuse poolne rahaline tugi, kas rada on valgustatud ja aasta läbi ettevalmistatud ning millised on rajameistrite ja keskuste juhtide suuremad mured.

Print Friendly, PDF & Email