Vastuseis: Saaremaa Golfi enamusosaluse müük lükati edasi

Seni AS-i Saaremaa Golf suurosaluse otsustuskorras võõrandmist soovinud Kuressaare linnavalitsus palus eilsel linnavolikogu koosolekul üllatuslikult lükata võõrandamise eelnõu edasi teisele lugemisel.

Juba mõnda aega tagasi avalikuks tehtud plaan müüa aktsiaseltsi enamusosalus otsustuskorras firma nõukogu esimehele sai vastulöögi üleeile ja eile. Esmalt avaldas aktsiate ostusoovi golfiväljaku klubihoone omanik Ingmar Trade OÜ, mille eesotsas on Arti Arakas. Teiseks tegid volikogule pöördumise väikeaktsionärid, kes väitsid, et võõrandamine ei ole kooskõlas avaliku huviga.

Seetõttu otsustas linnavalitsus Reformierakonna fraktsiooni nõudel suunata eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu sai 6. oktoobril toimuvale erakorralisele istungile kaasa ka linnavolinik Aivar Aru muudatusettepaneku, et müük toimuks enampakkumisel. Aru sõnul annaks see linnale võimaluse saada paremat hinda ja oleks ka läbipaistvam.

Linnavalitsus: meid pidurdas võimalik pakkuja

Kuressaare linnapea Mati Mäetalu tutvustas volinikele aktsiaseltsi minevikku, tänapäeva ja põhjuseid, miks mindi otsustuskorras võõrandamisele. Linnapea andis ka ülevaate firma majanduslikust seisust. Aktsiaseltsil on tema sõnul vara väärtusega 3,9 miljonit eurot, kohustusi 1,7 miljonit eurot ja omakapitali 2,2 miljonit eurot.

Mäetalu kordas üle ka kõik varem avalikkuse ette toodud seisukohad, miks linnavalitsus otsustas teha nii, nagu ta otsustas ehk siis eelistada ostjana Jüri Tiituse firmat.

“Enampakkumisel selguks küll parim hind, kuid mitte parim pakkuja,” oli Mäetalu seisukoht ning ta märkis ka, et enampakkumisel võivad golfimängu ja linnale olulise väljaku jätkusuutlikkuse asemel mängu tulla hoopis teised huvid. Mäetalu toonitas ka seda, et ei saa vaadata vaid hinda, vaid ka seda, mis linnal tulevikus maksmata jääb ja palju saab ostja kaasa kohustusi. Mäetalu hinnangul kujuneks kõikide kohustuste kogusummas aktsiapaki tegelikuks hinnaks ostja jaoks kuni 2,1 miljonit eurot.

Linnapea avas volinikele ka Ingmar Trade OÜ pakkumise tausta, milleks oli 11,5 eurot aktsia eest, samas kui Mertiina Vara OÜ-ga plaanitud tehing näeb aktsia hinnaks ette 10 eurot. Kallima pakkumise eelistamise korral oleks linna võit 1102,5 eurot. Samas tõi ta välja juba praegu golfiväljaku klubihoone omanikuks oleva Ingmar Trade OÜ iseloomustamiseks fakti, et sellel firmal puudus huvi koostööks, klubihoone oli suletud ja see omakorda kahjustas ja pidurdas golfiväljaku tegutsemist.

Eelnõu muutmise ettepaneku teinud Aivar Aru kinnitas, et tema andmetel on enampakkumisel osalemisest huvitatud ka Jõelähtmel asuva Eesti ühe mainekama golfiväljaku Estonian Golf and Country Club’i president Mait Schmidt, kes kindlasti on golfi alal vähemalt sama kompetentne, kui linn on seda hinnanud oluliseks Jüri Tiitusest rääkides.

Väikeaktsionärid nõuavad enampakkumist

Oma ettepanekutega tulid välja ka väikeaktsionärid, kelle pöördumisele on alla kirjutanud Raul Maripuu. Ettepanekus osundatakse linna rahalisele kahjule võõrandamise korral, võrreldes enampakkumisega. Samuti viidatakse, et selline võõrandmine võib olla vastuolus aktsiaseltsi põhikirjaga.

Väikeaktsionäride hinnangul oleks hea tava olnud pakkuda omaosalust esmalt just neile. Remargina võib lisada, et sellekohast lepingut on väikeaktsionärid linnale ka varem pakkunud, kuid linn on ostuoptsiooni andmisest neile keeldunud. Väikeaktsionärid peavad ka veaks, et aktsiad müüakse firma nõukogu esimehele, kelle juhtimisel on alustatud vaidlust klubihoone omanikuga, mis on viinud hoone sulgemiseni. See omakorda on pärssinud firma tegevust. Väikeosanike ettepanekud olid: müük edasi lükata, kutsuda kokku aktsiaseltsi üldkoosolek ja korraldada enampakkumine.

Miks väikeaktsionäre müügist ei teavitatud küsis linnapealt eile volinik Piret Sarjas, mispeale Mati Mäetalu vastas, et neil ei ole otsest kohustust ülejäänud osanikke teavitada. Siiski lisas linnapea, et tema arvamus oli, et väikeaktsionäre teavitab nõukogu, keda juhib praegune võimalik ostja Jüri Tiitus.

Print Friendly, PDF & Email