Noorte võimalus olla ja osaleda (1)

Noorte võimalus olla ja osaleda

ÕPIME KOOS: Kuressaare linna noortekogu esimene ühiskool MÕH ehk Meie Õpime Homseks.
Foto: Mari Eliise Rüütli

Eestis peetakse noorteks 7–26-aastaseid (Euroopas kuni 30-aastaseid) isikuid. Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas, kogu Eestis. Aktiivne osalus tähendab, et noored ise tõstatavad neid puudutavaid probleeme ja pakuvad lahendusi. Passiivse osaluse käigus osaletakse ühiskonna pakutavates tegevustes.

Noorte osalust on vaja noortele endile, et nad saaksid end kuuldavaks teha. Noored saavad kaasa lüüa otsuste mõjutamises, tegutsedes kohalikes noortevolikogudes, maakondlikes noortekogudes, mitmesugustes riigi ja omavalitsuse nõuandvates kogudes, eestkosteorganisatsioonides, õpilas- ja üliõpilasesindustes, noorteorganisatsioonides jms.

Samuti on võimalik esitada arupärimisi, korraldada üritusi, kampaaniaid ja pikette ning avaldada avalikult oma arvamust. Täisealistel noortel on võimalik osaleda valimistel nii valides kui ka kandideerides (kohaliku omavalitsuse volikogu, riigikogu, Euroopa Parlament).

Saare maakonnas on noortel võimalus otsustusprotsessides kaasa rääkida kohaliku omavalitsuse tasandil volikogu juurde loodud noortevolikogu kaudu ja maakonna tasandil maakonna noortekogu kaudu. Noortekogu liikmed võivad olla noored, kellel vanust 15–26 aastat ning kelle elukoht on see omavalitsus või maakond, kus noortekogu on loodud.

Saare maakonnas tegutsevad noorte osaluskogud Kuressaares, Kaarmal, Kärlal, Muhus ja Lümandas. Sealsed noored on ise aktiivsed, vallavanemad väga noortesõbralikud ning Kuressaares, Kaarmal ja Muhus on noortele toeks ka omavalitsuse noorsootöötaja.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.
Telli Saarte Hääl internetist

Inga Teär
Saare maavalitsuse nõunik noorsootöö alal

Print Friendly, PDF & Email