Lugeja küsib

Tööle asudes sõlmisin tähtajalise töölepingu üheks aastaks, projekti kestuse ajaks kuni 31.10.2011. Kas mul on mingi võimalus töölt varem lahkuda, kuna leidsin teise töö?

Vastab Ülle Mustkivi
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Üldjuhul ei saa tähtajalist töölepingut töötaja algatusel enne lepingu tähtaja saabumist lõpetada, välja arvatud teise töötaja asendamiseks sõlmitud leping. Tähtajaline tööleping on võimalik erakorraliselt üles öelda üksnes mõjuva põhjuse korral. Soovi enne sõlmitud lepingu ja kokkulepitud tähtaja lõppemist teisele töökohale minna ei saa aga selliseks mõjuvaks põhjuseks lugeda.
Kui tööandja ei ole nõus lepingut kokkuleppel lõpetama, tuleb töötajal töötamist jätkata lepingu tähtaja saabumiseni.


Kui töölepingus ettenähtud palgapäev langeb nädalavahetusele, kas tööandja peab palga ette maksma või tagantjärele?

Vastab Leonid Siniavski
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Töölepingu seaduse (RT I 2009, 5, 35) § 33 lõige 2 sätestab üheselt: kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval. Seega, kui töötaja palgapäev langeb nädalavahetusele, seejuures on ükskõik, kas laupäevale või pühapäevale, peab tööandja talle töötasu välja maksma reedel.

Print Friendly, PDF & Email