Linnuse vallidele sai kohapeale töödejuhataja (2)

Kirjutasime hiljuti, et Kuressaare linnuse bastionidel puudub töömehi juhendav vastutav spetsialist ning restaureerimistööde graafik on ajast maas.

 Muinsuskaitseamet palus töid teostaval firmal koostada seletuskiri, miks olid restaureerimistööd kehvasti organiseeritud, ning selgitav graafik, kus oleks näidatud Rihti Projekt AS tööfrondi organiseerimine kuni 2011. aasta lõpuni, sh teostatavad tööd, töömeeste arv konkreetsel töölõigul ja muinsuskaitselist tegevusluba omava vastutava spetsialisti objektil viibimise ajagraafik.

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Mihkel Koppel tunnistas sel nädalal Saarte Häälele, et praeguse seisuga ei ole tagasisidet ehitajalt selgituste näol laekunud. Samas on Rihti Projekt võtnud kindluse peale tööle töödejuhi, kes hakkab töömehi juhendama ja kes viibib kohapeal iga päev. Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp selgitas lisaks, et probleemid pole linnuse juures olnud mitte objektil tervikuna, vaid ühel objekti tööfrondil kolmest.

Ehk et probleemid on olnud ühe ehitusfirmaga kolmest. “Praeguseks on nad muinsuskaitseameti märkustele reageerinud. Palgatud on uusi töömehi ja üks töödejuhataja, kes iga päev objektil viibib ja töid juhib,” kinnitas Sepp.

Print Friendly, PDF & Email