Üleskutse: PRIA: Rohumaade niitmisega on kiire

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) tuletab pindalatoetuste soovijatele meelde, et rohumaade niitmise tähtaeg on üldjuhul 31. juuli ning nõude täitmata jätmine võib kaasa tuua toetuste vähendamise.

Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaid tuleb enne 31. juulit vähemalt üks kord niita või peab seal karjatama loomi koormusega, mis tagaks rohumaa hooldatuse nii, et umbrohi ei leviks ja maa ei võsastuks. Kui karjatamisega sellist tulemust ei saavutata, siis tuleb rohumaa ka üle niita. 

Niide peab olema 31. juuliks ka koristatud või hekseldatud.
Tähtaja osas on siiski erandeid:
• looduslikel rohumaadel ja looduskaitse all oleval loodusobjektil on niitmise/karjatamise ja niite koristamise tähtaeg 20. august;
• kui keskkonnasõbraliku majandamise toetuse raames on taotletud toetust teeservas olevale rohumaa ribale, siis on niitmise/karjatamise ja niite koristamise tähtaeg 20. august;
• poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlemise korral on rohumaa niitmise, niite koristamise või loomade karjatamise tähtpäev 1. oktoober.

Niitmise/karjatamise nõue ei kehti rohumaadel külviaastal, heintaimede ja heinaseemne kasvatamisel energiakultuurina ja kuni kaheaastasel haljasväetisena kasutataval rohumaal sissekünni aastal.

Rohumaade niitmise või karjatamise ja niite koristamise nõue kuulub nõuetele vastavuse reeglite hulka. Nõuetele vastavuse nõuded kehtivad kõigile pindalapõhiste toetuste taotlejatele ning ühe nõude rikkumine võib kaasa tuua kõigi toetuste vähendamise. Nõude järgimist kontrollib kohapeal PRIA ja ka keskkonnaamet aladel, kuhu taotletakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Samuti võib olukord põllumajandusmaadel selguda õhust tehtud fotodelt.

Maris Sarv-Kaasik
PRIA pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email