Saarlased said külade arenguks ligi 60 000 eurot

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse (MAK-meede 3.2) raames sai Saare maakonnast rahastamisotsuse 12 projekti kogusummas 586 348 eurot. Mullu said sama meetmega Saare maakonnast toetust 17 projekti kogusummas 10,8 miljonit krooni.

2011. aasta taotlusvoor jääb käesoleval finantsperioodil viimaseks, mis tähendab, et enne 2014. aastat pole selle meetme kaudu võimalik toetust saada. Küll aga on külaarenguks võimalik toetust küsida Leader programmist.

TOETUSE SAID (EURODES):
Mustjala Külaselts – laste mänguväljaku rajamine Mustjala põhikooli juurde (60 000)
Metsküla Küla Selts – Metsküla endise mõisahoone rekonstrueerimine külakeskuseks (60 000)
MTÜ Aste Astmelt Edasi Mängu – mänguväljaku rajamine Aste lasteaia juurde(37 342)
Tuletõrjeselts Pihtla Pritsumehed – vana töökoja rekonstrueerimine pritsumajaks (53 995)
MTÜ Karja Külaselts – Karja külasauna ehitus (52 996)
Salme Jahimeeste Selts – Suurna küla jahimaja lõpetamine (45 766)
MTÜ Spordiklubi MUHU – Muhu jõusaali inventari soetamine (26 545)
Paadla Kandi Selts – Kõrkküla seltsimaja renoveerimiseks (59 692)
MTÜ Tagavere Optimistid – Tagavere seltsimaja I korruse renoveerimiseks (46 737)
Saaremaa Sõjavara Selts – Orissaares asuva sõjavara muuseumi arendamiseks (59 587)
Karala Külaelu Arendamise Selts – Karala külamaja II korruse väljaehitamine ja kogukonnaköögi inventari ostmine (56 960)
Spordiklubi Kärla – Kärla terviseraja parendustööd (26 728)

Print Friendly, PDF & Email