Ristiku lasteaia garantiiremondiks on kaks nädalat

Kuressaare Ristiku lasteaia renoveerinud Koger Projektijuhtimise AS pöördus läinud nädalal linnavalitsuse poole, juhtides tähelepanu sellele, et neil puuduvad praegu võimalused lasteaia garantiiülevaatuse protokollis olevate tööde tegemiseks.

Ehitusfirma peaprojektijuht Raimo Look nentis linnale saadetud kirjas, et nende ettepaneku kohaselt on garantiiremonditööde maksumus kokku maksimaalselt 12 728 eurot, millele lisanduks veel käibemaks.

”Peame ilmselt nõustuma olukorraga, et antud tööde teostamiseks on üks variant pöörduda panga poole meie poolt teile antud garantiiaja tagatise realiseerimiseks,” märgib firma esindaja. ”Seejuures oleme me seisukohal, et sisse nõutav tagatis peab olema proportsioonis tegelikult tehtavate kulutustega.”

Kuressaare majandusvaldkonna abilinnapea Kalle Koov kinnitas aga, et linnavalitsus ei ole kohe kindlasti ehitusfirma väljakäidud numbritega nõus. Koov märkis Loogile saadetud kirjas, et Koger on kalkulatsioonis jätnud arvestamata sadevete ja dreenivete süsteemi väljaehituse maksumuse.

“Ettevõtluse arendamise sihtasutuse esindajate teostatud paikvaatluse protokolli märkustes on öeldud, et lasteaia mänguväljakute sadevete ärajuhtimine ei ole ammendav ning pärsib nende kasutamist ja on vaja tagada nõuetele vastav sadevete ärajuhtimine,” tähendas Kalle Koov.

Abilinnapea nentis, et tagamaks projektijärgne sadevete ärajuhtimine lasteaia territooriumilt tuleb täielikult ringi ehitada haljasalade kalded ja sisehoovi ning Juhan Smuuli tänava poolne kivisillutis ja asfaltkattega sõidutee. Koovi sõnul esitasid OÜ Klotoid, OÜ Ores Ehitus, OÜ Gelom ning AS Karukell linnale hinnapakkumised tööde tegemiseks. Vastavalt pakkumistele on garantiiremondi maksumus linnavalitsuse kinnitusel koos käibemaksuga 35 475,65 eurot.

Lisaks sade- ja dreenivete süsteemi väljaehitamisele tuleb Koger Projektijuhtimise AS-il vahetada välja mänguväljakute alusliiv, viia kahe mänguatraktsiooni ohutusnõuded standarditega vastavusse, teha korda siseõue terrassid, vahetada välja kolme ventilatsiooniagregaadi järelküttekalorifeer ning teha veepehmendi ning WC-pottide normijärgsed ühendused.

Garantiiremont tuleb abilinnapea sõnul lõpetada 12. augustiks, sest 15. augustist alustab lasteaed taas tööd. Linnavalitsuse kinnitusel nõustus Koger eile linna esitatud summaga ning nõutud tööd saavad seega tähtajaks tehtud.

Print Friendly, PDF & Email