Lukoil loobus tankla ehitamisest Selveri juurde

Kütusefirma Lukoil Eesti AS teatas Kuressaare linnavalitsusele, et loobub oma esialgsetest kavadest omandada Tallinna tänav 78 ja 80 asuvad kinnistud, kuhu oli kavas rajada uus tankla. Peamiseks põhjuseks tuuakse ootamatult kasvanud investeeringutevajadust.

Linnavalitsusele läkitatud kirjas põhjendas Lukoil Eesti AS-i juhatuse liige Sergei Dudko loobumist sellega, et Kuressaare linn seadis kõne all olevate kinnistute detailplaneeringu muutmisel lisatingimusi. Need omakorda aga oleksid oluliselt suurendanud tankla rajamiseks vajaminevaid investeeringuid ja tõstnud majanduslikke riske.

Üheks tingimuseks oli, et kinnistuomanikud peaksid omavahenditest ehitama välja osa kergliiklusteest koos valgustuse ja haljastusega. Lisaks peaksid kinnistuomanikud 50% ulatuses finantseerima Tallinna ja Kalevi tänava rekonstrueerimist ringristmikuks.

“Loetletud tingimuste täitmine suurendab oluliselt investeeritavat summat,” kirjutab Dudko. Siit järeldus: tänases majandusolukorras ei olevat mõistlik tankla rajamise projektiga edasi minna.

Samas väljendab Lukoili juhatuse liige lootust, et kunagi tulevikus avaneb neil võimalus ehitada Kuressaares mõnes teises piirkonnas välja tänapäevane teenindusjaam ja teha seda tingimustel, mis oleksid ettevõttele vastuvõetavamad.

Kavast ehitada Kuressaare Selveri lähedusse uus tankla teatas Lukoil läinud aasta sügisel. Vastava detailplaneeringu algatas linnavalitsus möödunud aasta detsembris. Juba tookord kutsus uue tankla rajamine Tallinna tänava ääres asuvate kortermajade elanikes esile pahameelt ja protesti.

Print Friendly, PDF & Email