Kes peaks peldikut koristama? (1)

Kuressaare–Kuivastu maantee ääres olev puhkeala, mis kunagi rajati sihtasutuse Turvaline Saaremaa initsiatiivil, on siiani häbiplekiks, sest keegi ei taha võtta endale vastutust ja kohustust ning lisaks veel kanda ka kulusid sealse välikäimla kordategemiseks. Kelle asi see siis on, et sõna kõige halvemas mõttes peldik enam möödasõitjaid ei riivaks ega oleks hirmsaks visiitkaardiks sõidul Kuressaare linna? Kirjutasime samal teemal 23. juulil, täna jätkame, andes sõna asjassepuutunud isikutele.

Toomas Magus
Maanteeameti Lääne regiooni peaspetsialist
Aastal 2000 tellis sihtasutus Turvaline Saaremaa tõepoolest Võrsna parkla puhkekoha tööprojekti, mis asub riigimaanteel nr 10, Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare teel Võrsna parklas. Projekti eesmärgiks oli luua võimalus ja agiteerida Saare maakonna külastajaid keskkonna puhtust säilitama.

Kokku rajati kolm puhkekohta Masa, Võrsna ja Väikese väina tammi parklatesse. Parklatesse oli ette nähtud rajada katusealune piknikulaud ja pingid 6 inimesele, ühekohaline kuivkäimla (bioloogiline kompostimine), prügikastid ja infotahvel.

Kuivkäimla asukohad olid planeeritud paigaldada parklapiiridest väljapoole. Tegelikkuses sai kuivkäimla püsti ainult Võrsna parklasse. Kuna paigaldatud prügikastid olid väga suured ja ahvatlesid inimesi sinna igasugu sodi kokku tooma, siis hiljem asendas Saare teedevalitsus need maasiseste prügikonteineritega.

Mõni aeg hiljem paigaldati parklatesse Saaremaa omavalitsuste liidu tellimusel ka suured maakonna turismikaardid, mis tänaseks on üsna luitunud ja kulunud väljanägemisega ning vajaksid juba uuendamist. Pärast puhkekohtade valmisehitamist lepiti kokku, et prügimajandus (prügi äravedu) jääb teedevalitsuse korraldada ja Võrsna parkla kuivkäimla puhtuse eest kannab hoolt Valjala vallavalitsus.

Minu teada oli vallas inimene, kes hooldas kuivkäimlat ja piknikulaua ümbrust, korjates kokku prügi ja kokkuleppel teedevalitsusega aitas ka selle suure prügikonteineri ümbrust aeg-ajalt koristada. Kuna inimesed tõid parklasse suuri kilekotte, mis ei mahtunud prügikasti avausest sisse, siis metsloomad ja linnud puistasid kottide sisu prügikasti ümbrusesse laiali.

See ongi nüüd nende prügikonteinerite probleem ja eriti teravalt kerkib teema üles suvekuudel, kui prügiladustajaid on rohkem. Konteinerite paigaldamisel arvestati, et sinna pannakse ainult autos tekkinud prügi või siis pikniku pidamisest üle jäänud prügi, aga olukord on hoopis vastupidine: prügikasti äärde on toodud vana televiisor, mööbliesemeid ja muud majapidamises tekkinud olmejäätmeid.

Nimetatud parklate puhtuse probleem on olnud ka varem väga teravalt päevakorral ja koos Valjala, Orissaare ja Pihtla vallaga on seda ikka ohjes püütud hoida. Orissaare valla Väikese väina tammi parklast varastati piknikulauad mõni aasta pärast paigaldamist ära ja sinna on tänaseks jäänud ainult prügikonteiner ja maakonna kaart. Prügikonteinerite tühjendamisega ja nende ümbruse koristamisega tegeleb AS Saaremaa Teed, kes kinnitas, et nädal tagasi tehti Võrsna parkla prügikonteiner tühjaks ja nüüdseks on konteiner poolenisti täis.

Miks Valjala vald loobus oma kohustuste täitmisest, seda mina ei oska kommenteerida. Minu arvates ei ole tegemist peremehetu varaga, on olemas tellijad, kes on rajatised tellinud ja nende püstitamise eest ka maksnud. Kui need on amortiseerunud, siis tuleb otsustada, kas paigaldada uued (näiteks kaardid) või hoopis likvideerida (kuivkäimla).


Kaido Kaasik
Valjala vallavanem
Võrsna parkla puhkekoht ehitati välja 2002. aasta esimesel poolel. Projekti eestvedajaks oli SA Turvaline Saaremaa, kes ehitas Võrsna parklasse istekohad, prügikasti ja välikäimla. Tol ajal lepiti kokku, et SA Turvaline Saaremaa annab pärast objektide valmimist välikäimla ja piknikulauad üle Valjala vallale, kes vastutab nende korrashoiu eest.

Pärast objektide valmimist palkas Valjala vald inimese, kes hoolitses parklas heakorra eest. Prügikasti tühjendamise eest vastutas riik. Aastate jooksul tegime välikäimla korrashoiuks Valjala valla eelarvest olulisi kulutusi, kuna käimla seest varastati korduvalt ära potid, uksi pidi parandama tavaliselt kaks korda aastas, rääkimata sellest, kuidas välikäimlat kasutati.

Valjala vald tegi seda kõike heast tahtest, kuna ehitised jäid Valjala vallale ametlikult üle andmata. 2008. aastal, kui riik vähendas järsult meie tulubaasi, vaatasime eelarve kokkupanemisel üle oma kulud ja leidsime, et ei saa enam teha kulutusi objektile, mis ei kuulu ametlikult meile.

Tolleks ajaks oli Võrsna välikäimla juba sellises seisus, et vajas käigushoidmiseks olulisi kulutusi. Teavitasime sellest nii riigi esindajaid, kuna objekt asub riigi maal, kui ka projekti eestvedajaid. Võrsna parkla puhkekoht ei ole kunagi ametlikult kuulunud Valjala valla bilanssi.


Kalle Laanet
SA Turvaline Saaremaa nõukogu liige
Tänasel päeval on minu arvates naljakas see, et selline asi on püsti pandud ja Saaremaal ei suudeta leida ühtegi institutsiooni, kes oleks kohustatud seda puhkeala korras hoidma.

Oleks väga veider tahta, et mittetulundusühing, mida SA Turvaline Saaremaa tegelikult on, peaks seda ka hooldama. Minu arvates tuleks väga tõsiselt koputada maanteeameti uksele või siis peaksid maanteeamet ja omavalitsus kokku leppima, kuidas seda puhkeala hallatakse.

Print Friendly, PDF & Email