Rannaniidu hooldajad said ligi 600 000 eurot toetust

Saare- ja Muhumaa pärandkoosluste hooldajad said looduse mitmekesisuse säilitamise raames rannaniitude ja loopealsete taastamiseks ning hooldamiseks kokku ligi 590 000 eurot.

Suurima rahasumma Saare maakonnas sai seekord MTÜ Saaremaa Loodusmaastikud, kellele keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) eraldas 196 311 eurot. Möödunud aastal sama meetme kaudu 330 787 krooni saanud MTÜ Ida-Saaremaa Niidud sai sel aastal 161 882 eurot ehk üle 2,5 miljoni krooni.

KIK-i looduse mitmekesisuse säilitamise teises taotlusvoorus eraldati 20 projektile kokku 2,3 miljonit eurot. KIK-ile laekus 65 projektitaotlust kogumahuga 8,1 miljonit eurot.

SAID TOETUST
MTÜ Abruka Rannaniit – Abruka põhjaosa rannaniitude ja loopealsete taastamine (63 370 €)
MTÜ Niidiotsa – Rahuste rannaniidu taastamine ja hooldamine (37 008 €)
MTÜ Saaremaa Loodusmaastikud – Kahtla-Kübassaare poollooduslike koosluste säilitamine (196 311 €)
MTÜ MuhuMaaLammas – Muhu alvarite taastamine ja hooldamine lammaste abil (30 672 €)
MTÜ Ida-Saaremaa Niidud – Väikese väina poollooduslike koosluste säilitamine (161 882 €)
MTÜ Laherand – Riksu ranniku hoiuala elupaikade kaitse tagamine (19 154 €)
MTÜ UTE – Veiste toomine Kaugatoma-Lõo alvarile (55 278 €)
Saaremaa Vanade Maastike Kaitse Ühing – Võrsna puisniidu taastamine (23 636 €)

Print Friendly, PDF & Email