Toomas Kasemaa: Hea saarerahvas!

Toomas Kasemaa: Hea saarerahvas!

 

Viis aastat tagasi maavanemaks määratuna lubasin ma hoolitseda maakonna tasakaalustatud arengu eest. Seadusega maavanemale antud ülesandeid ja volitusi on maakonna suunamiseks väga erinevaid, kuid peamine on siiski sotsiaal-ne ja inimlik mõõde selle töö tegemiseks.

Ülesandeid võib täita punktuaalselt seaduse teksti järgi või siis arvestades seaduste mõtet ja olemust, vajadust hoida ühiskond majanduslikult, sotsiaalselt, hariduslikult ja kultuuriliselt aktiivne. See on maavanema töö peamine mõõde maakonnas ja kui ühiskonna vajadustest tulenevate eesmärkide täitmine on õnnestunud, siis on ka töö maavanemana õnnestunud.

Maavanemana langes mu teenistusaeg kokku majandusbuumi lõpu ja majanduslanguse perioodiga. Ühelt poolt eufooria kiire elukeskkonna muutusega ja teiselt poolt tagasilöök, mille käigus kadusid töökohad ja tühjenesid riigisektori eelarved. Juhtimine ja vajalike otsuste tegemine sellistes tingimustes ei olnud kerge. Ka paljud maavalitsuse töötajad kaotasid töö eelarvevähendamise protsessis. Kuid nende inimeste tööpanus maakonna arendamisse on jäänud ja ma tänan kõiki praeguseid ja endiseid maavalitsuse töötajaid maakonna arendamise eest.

Ma olen oma elus erinevatel töökohtadel alati suunanud inimesi mõtisklema selle üle, mida nad teevad, mis on inimtegevuse eesmärk. Ma usun, et ka Saaremaal on maavalitsus võimaluste piires eesmärkide ja tegevuste selgitamise läbi viinud. Esimese pooleteise aastaga valmis maakonna eri valdkondade spetsialistide abiga maakonna arengustrateegia.

Saare maakond on üks esimesi maakondi Eestis, kus arengustrateegia koostati – mõned maakonnad olid varasemalt lähenenud strateegiale tegevuste loetelu kokkuleppega või mõnel muul viisil. Maakonna arengustrateegia koostamise osas oli Saare maavalitsus üks teerajajaid ja hetkel on selle protsessi läbi viinud juba enamik maakondi Eestis.

Maavalitsus on otsinud viimastel aastatel aktiivselt häid ja vastuvõetavaid lahendusi erinevatele ühiskonna arengust tulenevatele probleemidele. Olgu probleemiks siis ühistransport, sotsiaalvaldkond, ruumiline planeerimine või kodanikuühiskonna arendamine. Ma võin kindlalt öelda, et ühistransport on meil üks paremini analüüsitud ja korraldatud valdkondi Eestis, tuuleenergeetika teemaplaneeringut alustasime me nelja maakonnaga Saare maavalitsuse initsiatiivil ja protsess on hetkel lõpusirgel.

Oleme otsinud aktiivselt lahendusi perearstiabi korralduse valdkonnas ja aidanud kaasa laulu- ja tantsupidude korraldamisele, loonud maavalitsuses korralikud tingimused noorpaaridele abiellumiseks, tegelenud Saaremaa turundusega, viinud läbi omavalitsuste planeeringute ja õigusaktide järelevalvet ning oleme tegelenud paljude muude vajalike tegevustega.

Meenutada on veel palju häid asju, mis maakonnas on tehtud või tegemisel. Kuid minu peamine tänu on kõikidele headele koostööpartneritele nii Saaremaal kui ka Muhumaal, Eestis, B7 liikmessaartel ja teistes Euroopa riikides. Ma usun, et saan kõigi teiega teha koostööd ka edaspidi. Soovin Saare maakonnale edukat tulevikku ja olen ka tulevikus alati teiega.

Toomas Kasemaa
maavanem

Print Friendly, PDF & Email