Sõrves leiti 5,4-meetrise ümbermõõduga hiigelpärn (4)

Sõrves leiti 5,4-meetrise ümbermõõduga hiigelpärn

 

Pärnapuu leiti Torgu vallas Iide külas muistse rauasulatuskoha otsingute käigus ning üks kaevetöödel osaleja mõõtis rinnakõrguselt pärna ümbermõõduks 5,4 meetrit.

Saare maavalitsuse arengu ja planeerimise osakonna nõunik Leo Filippov ütles Saarte Häälele, et tema teada niisugust puud keskkonnaregistri andmebaasides ei ole.

“Kui tõepoolest on tegu 5,4-meetrise ümbermõõduga, siis see võib isegi kaitsealuste puude alla kuuluda,” sõnas ta, lisades, et tegu on huvitava leiuga põlispuu vaatepunktist lähtudes. “Kuna põlispuud on tugeva survel all, neid võetakse palju maha, peame neid väärtustama ja hoidma.”

Seepärast on loodud põlispuude omanike ühendus, mille põhieesmärgiks on väärtustada nii omanike kui ka üldsuse silmis vanemaid puid, luues sellega eeldusi põlispuude kujunemiseks ja nende säilimiseks (linna) maastikus.

Põlispuud osta ei saa

Filippov pidas oluliseks, et puu saatus sõltub paljuski maaomanikust. “Maaomanikud, kelle maal kasvab põlispuu, peaksid olema õnnelikud ja uhked, et sellist hindamatut väärtust omavad,” öeldes veel, et põlispuude tekkeks enam võimalusi ei ole ning rikas saab olla ainult see omanik, kellel on selline puu olemas. “Seda osta ei saa!”

Üldise tendentsina toob Filippov välja, et eks inimesed ikka hoiavad vanu puid, kuid on juhtumeid, kus võetakse vana mädanenud puu lihtsalt maha, arvestamata, et sel juhul võib kaotsi mina pärimusväärtus. “Torgu vallast leitud pärna ümbermõõt annab aimu suurest vanusest ning miks mitte ka vanast asustusest – siis võib leida ka pärna nime ja kultuuriloo,” selgitab Filippov.

Üllatus maaomanikule

Linda Vakkum, kes nüüdseks metsa tütre nimele on kandnud, sõnas, et mitukümmend aastat tagasi mõõtmas käies oli puu üle kolme meetri lai ning peab loomulikuks, et puu nüüdseks enam kui viiemeetrise ümbermõõduga on. “Ilus suur puu, aga üks haru kukkus hiljuti maha,” lisab Vakkum. Üllatusena tuli prouale asjaolu, et puud nii tähtsaks peetakse.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees ütles Saarte Häälele, et keskkonnaamet on saanud infot kogu Saaremaalt vanade ja suure läbimõõduga puude kohta, kuid Iide küla läheduses asva pärnapuu kohta puudus kuni eilseni igasugune info. Lisaks ütles Paomees, et niipea kui võimalik, asutakse saadud infot uurima, tutvutakse üksikobjektidega ning vajadusel võetakse ka kaitse alla.

Sündmuskohale tulnud arheoloogiadoktor Jüri Peets polnud pika tööstaaži jooksul varem nii suurt pärna näinud. “See on muljetavaldav!”

Saare maakonnast on kaitse alla võetud neli pärnapuud:
6,66 m – Täri pärn, Mustjala vald, Liiküla
5,3 m – Veske pärn, Leisi vald, Veske küla
3,68 m – Kõiguste pärn, Laimjala vald, Kõiguste küla

Lisaks üks pärn Leisi vallas, mis on kaitse all olevate objektide registrisse kantud, kuid millel puuduvad registris andmed.

Print Friendly, PDF & Email