Muhu oo üks pisike kohtpaik

Ikka terissid jälle.
Neh, voata suine aeg näitab ää, et Muhu oo ikka üks ännatumalt pisike kohtpaik küll. Vähämaste meite Liiva linn ep anna kesksui aegus miskitmoodi linna mõetu välja mette. Autuid lähäb kole paljuks.

 Neh põle änam sõukest latsi, kussa teese Liivavahel seisma paned, kui taris poodis köia oo. Ja poe otsas parkimise latsis oo koa kut Soodoma ja Komorra. Üks oo ühtepidi viltu, teene teesepidi viltu, mõni oo oma autu majaga seltsis üsna põigiti pannud ja siis oo kohjad-paigad puhas täis. Ja
Soaremaa poolt tulla, oo vahest ikka tükk tegu, et sa sõnna parkimise latsi ültse peased. Kui terve killavoor raami pialt oo maha tuln, siis jäe üsna passima, et millal sa ää kierda soad.

Teene ädaline koht oo teenepool poodi, sial kus neid va pakendime soab kasti toppi. Suuri roheltseid kastisid oo küll kolm tükki, kenaste rivis kut Kansi Tooma ahvenad mõrra vesiaa pial, aga näädsa pakendime oo ikka rohkem, kut sõnna sisse mahub ja unnikas oo ühtejooni kõrva kasun. Nõnna et nendel asjamiestel, kis meite soare pial puhtust pidavad, oo tüöd küll ja küll.

Neh, et mis sii uudissime siis viel oo? See nädali oo kaks uhked asja tõeste. Neljabe, kahekümne esimesel, oo Nautse Mihklil koa Soaremaa ooperipäävad. Laulma tuleb ooper-kvartett ja kuie euruseid piletime soab Liivalt turismiinhvust osta.

Ja kahekümne teesel, sedakorda siis rieede, oo Muhu muuseumis kolmas Tooma suvesimman. Ja sedakorda oo sõnna oodata Europeade vestivali külalisi. Kuulukse, et olla Austria tantsijad. Tulavad siiakanti köima kohe kaheks päävaks. Meite Tokroesi ja Ätsest voatama. Neh ja siis seltsis peetse Tooma simman koa maha. Simman akkab pihta kellu seitsmest õhta. Nõnna et katsuge aga voatama minna.

Tuleva nädali kohta niipaljukest, et kolmekümnendamal oo jälle üks tihe ja tegus päe Muhu soare pial. Mitmeid-setmeid asju oo. Siis oo koa siia oodata Talina muhulasi ähk siis Munukseid. Ja sedakorda naad ep tule mitte üksipäini. Aga juu ma tuleva nädali riagi pitkemalt.

Ja üks tiadaandmine viel. Kahekümnendamal augustil oo jälle Muhu jooks. Nõnna, et kis tahtvad osa võtta, siis oo tagumine aega akata vaiksest õppema ja arjutama või kut sporditegijad ise ütlevad, tuleb akata ennast vormi aama.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email