Lugeja kiri: Tori kalastajate ühing teel olematusse

Möödunud on ajad, kus kõik ühingu liikmed said välja öelda seda, mis neile muret tegi – olgu see kalavarusid, s.o loodushoidu puudutav või igapäevane kalapüügiküsimus – need leidsid ühingu kaudu ikka väljundi mitmesugustel foorumitel, kus neid siis arutati ja otsustati.

Nüüd aga on hulk aastaid juba nii pime nagu kotis: ei toimu ühtki juhatuse koosolekut ega ka üldkoosolekut. Ühingu põhikirja ja MTÜ seadust järgides peaksid aga koosolekud igal aastal ikka toimuma, kuid nüüdne esimees on järjekindlalt ja seni ka tulemuslikult need välistanud ning Tori kalastajate ühing on seetõttu kaotanud oma jume ja olemuse.

Vähe sellest – ühing on teel esimehe taskusse, s.t mis veel seal ei ole, jõuab ka sinna üsna varsti, sest Pärnu maakohus on teinud hoiatusmääruse, mille kohaselt ühing võidakse registrist kustutada, kuna 2009. aasta kohta ei ole registrisse esitatud ei majandusaruannet ega juhatuse tegevust peegeldavaid aruandeid. Tähtaeg möödus 30. juunil 2010. Nüüd on aga juba 2011. aasta teine pool ning normaalse olukorra puhul oleks register juba esimese poolaasta lõpus pidanud saama eelmainitud aruanded ka 2010. aasta kohta.

Muidugi mõista peavad registrile saadetud aruanded olema koostatud head tava järgides ning need peavad eelnevalt läbima juhatuse ning ühingu üldkoosoleku poolt antud hinnangu aruande kvaliteedi ja aruandes esitatud tegevuste kohta, aga samuti ka revisjonikomisjoni arvamuse kõige selle kohta, kuidas nii- või naasuguste tulemusteni jõuti. Neid aga pole – ja ei saagi ju olla – ning hoiatusmääruses antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks saabub vähem kui kolme kuu pärast.

Vajalik oleks kõigi TKÜ liikmete kokkutulemine ning muidugi mõista ka audit, et üldse selgust saada viimaste aastate jooksul toimunust.

Kaljo Vinn
TKÜ asutajaliige

Print Friendly, PDF & Email