Vastukaja: Maavalitsuse prognoos ei pruugi tõele vastata

Samal teemal: “Saaremaa bussivedusid ähvardab üüratu kärbe”, SH 2.07.

2012. aastal on maakondliku bussiühistranspordi toetamiseks kavandatud vahendeid ca 3,5% vähem kui käesoleval aastal. Tegemist on esialgse prognoosiga 15 maakonna peale kokku ning juhul kui täiendavaid vahendeid eraldada ei ole võimalik, koostatakse täpne jaotus maakondade lõikes põhimõttel, et võimalik teenuse kärpimine ei oleks maakondade lõikes ebaõiglaselt erinev. Seetõttu ei pruugi Saare maavalitsuse prognoos, mille kohaselt väheneb neile mõeldud ühistransporditoetus ca 16%, tõele vastata.

Samas on maanteeamet esitanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile lisataotluse täiendavate vahendite eraldamiseks eeloleval aastal, kuid praegu puudub selgus, kas lisaraha eraldamine on võimalik. Seetõttu palus maanteeamet maavalitsusel kaardistada võimalikud kärpekohad.

Käesoleval aastal on Saare maavalitsusele bussiühistranspordi korraldamiseks riigieelarvest eraldatud 1,0925 mln eurot, millele lisaks oli maavalitsusel kasutada 2010. aastast kasutamata jäänud summa 73 400 eurot ehk kokku 1,1659 mln eurot. Tegemist on maavalitsuse taotlusega võrreldes väiksema summaga, kuid seda on siiski ligi 60 000 eurot (939 000 kr) rohkem, kui võrrelda 2010. aastal maakonna bussitranspordi toetamiseks kasutatud rahaga.

Eelneva aastaga võrreldes eraldati lisaraha just Saare maakonna avaliku liiniveo liinikilomeetri maksumuse kallinemise kompenseerimiseks. Maavalitsuse taotletud vahendite mahu juures oli maanteeametile esitatud aruande kohaselt kavas mõnevõrra suurendada ka liiniveo mahtu, kuid toetusvahendite nappuse tõttu ei olnud selle kava realiseerimiseks võimalik raha eraldada.

Saare maakonna avaliku teenindamise lepingutes sisalduv liinikilomeetri maksumuse muutmise mehhanism võtab arvesse vedaja tegelike kulude muutumist, võrreldes eelneva aastaga, ning üksnes juhul kui vedaja tegelike kulude põhjendatud muutus ületab kütusehinda, tarbijahinnaindeksit ja bussijuhtide palgakulu sisaldavat ühistranspordi hinnaindeksit, hüvitatakse vedajale kulude kasv indeksiga määratud piires.

Ingmar Roos,
maanteeametiameti ühistranspordi osakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email