Riigieksamite kõrgeim tulemus saavutati Saaremaal keemias (14)

Võrreldes riigieksamite tulemusi õppeainete kaupa, läksid Saare maakonnas tänavu kõige edukamalt keemia-, inglise keele ja matemaatikaeksam, kus maksimaalne punktisumma oli kõige kõrgem.

Keemias koguti 99 ning inglise keeles ja matemaatikas kummaski 98 punkti. 100 punkti ei kogunud eksamikeskuse esialgse statistika andmeil üheski aines ükski eksaminand.

Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse andmetel kirjutas sel aastal Saare maakonnas kirjandit 350 eksaminandi, neist üle 90 punkti kogus 14 kirjutajat ning alla miinimumlävendi (20 punkti) kolm kirjutajat. Maksimaal-selt saadi kirjandi eest esialgsetel tulemustel 96 punkti ja minimaalselt 16 punkti. Kõikide kirjutajate keskmiseks tulemuseks kujunes 61,2 punkti.

Enim valiti inglise keelt

Inglise keele eksami tegi maakonnas 256 eksaminandi keskmise tulemusega 73,4 punkti. Maksimaalselt saadi inglise keele eksami eest 98 punkti ning üle 90 punkti kogus 24 eksami sooritajat. Väikseim punktisumma inglise keele eksami eest oli Saare maakonnas 25 punkti.

Tegijate rohkuselt järgmine oli geograafia-eksam, mida sooritas 226 eksaminandi. Seal kujunes keskmiseks punktisummaks 63 punkti. Üle 90 punkti sai geograafias kuus sooritajat, seejuures maksimaalselt koguti 93 punkti.

Populaarsuselt järgmine oli ühiskonnaõpetuse eksam, mida sooritas 222 eksaminandi, ning selle keskmiseks tulemuseks kujunes maakonna peale 68,6 punkti. Üle 90 punkti sai ühiskonnaõpetuse eksami eest seitse õpilast ning maksimaalseks punktisummaks jäi 93.

Matemaatikas, kus maksimumpunktidena saadi 98 punkti, oli eksamisooritajaid 132. Keskmine kogutud punktide arv jäi matemaatikas suhteliselt tagasihoidlikuks – 58,8, alla miinimumina nõutava 20 punkti sai seejuures 10 õpilast.

Kõige suurema punktide arvuga keemiaeksami (99 punkti) keskmiseks punktisummaks jäi 57 sooritaja peale Saare maakonnas 67 punkti. Minimaalselt koguti keemias 26 punkti ning üle 90-punktise tulemuse üle võis rõõmustada viis eksaminandi.

Kõrgema maksimaalse punktisummaga oli ka ajalooeksam, mida sooritas tänavu 34 eksaminandi. Seal koguti maksimaalselt 95 punkti ja minimaalselt 25 punkti. Keskmine punktisumma kõigi sooritajate peale jäi aga 62,8 punktile.

Saksa keeles parimad tulemused

Keskmiste punktide arvestuses kõige kõrgem tulemus – 83,8 punkti – koguti Saare maakonnas saksa keeles, kus eksami sooritajaid oli vaid neli. Minimaalselt saadi saksa keele eest 67 punkti.

66-st bioloogiaeksami sooritajast kogus 90 punkti vaid üks eksaminand ning keskmiseks tulemuseks jäi seal 61,2 punkti. 20-st füüsikaeksami valinust õnnestus üle 90 punkti koguda kahel eksaminandil. Keskmiseks tulemuseks jäi füüsikas 55 punkti.

Vene keel võõrkeelena oli ainus eksam, kus sooritajaid oli maakonna peale vaid üks. Punktisummaks jäi vene keele eksami eest 44.

KG parim abiturient õpib edasi Taanis

Kuressaare gümnaasiumis riigieksamitel parima keskmise tulemuse (89 punkti) saavutanud Mari Pärtel pühib augusti lõpul mõneks aastaks kodusaare ja Eestimaa tolmugi jalgelt ning ammutab uusi teadmisi hoopis Taanis.

Oma kooli parima tulemuse sai Mari Pärtel kirjandi eest, kus tal õnnestus kirjatüki eest teenida 96 punkti. Paremate seas oli tema tulemus ka inglise keele eksamil, kus punktisummaks kujunes 92. Eksamitulemustega jäi neiu oma sõnul vägagi rahule. “Ei osanud isegi oodata selliseid tulemusi. Parim oligi mul kirjand – 96 punkti,” sõnas Pärtel Saarte Häälele. Seda, et ta tulemuste keskmine terve kooli parimaks osutus, Mari oma sõnul ei teadnudki. “Väga uskumatu,” imestas ta.

Edasi suundub Mari Pärtel juba selle suve lõpul õppima Taanimaale, sealsesse disaini- ja äriülikooli. “Hakkan õppima moebrändingut ja turundust,” avaldas ta. Kõnealusesse ülikooli on Pärtel edukalt juba sisse saanud ning augusti lõpuks on tal seal olemas ka ühiselamutuba, kus ta lähemad aastad elab. “Esialgu õpin kaks aastat ja kui sellele poolteist aastat otsa teen, siis teeningi bakalaureuse välja,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email