Maakonna elanikkond kasvas juunis tublisti (2)

Saare maakonna elanikkond kasvas juunis 37 inimese võrra, seda nii positiivse iibe kui ka positiivse rändesaldo arvelt.

Saare maavalitsuse perekonnaseisuametniku Avo Levisto andmeil registreeriti juunikuus maakonnas 30 sündi ja 19 surma. Surmade arv on Levisto sõnul seejuures erakordselt väike, sest tavaline kuu keskmine jääb 35–40 piiridesse.

Samas oli iive positiivne ka eelmise aasta juunis just surmade väikese arvu tõttu, siis registreeriti juunis 34 sündi ja 23 surma. Tänavuse juunikuu jooksul asus Saare maakonda elama 64 inimest, maakonnast lahkus aga samal ajal 38 inimest. Eelmise aasta juunis olid vastavad näitajad 56 ja 54.
 
2011. aasta esimese kuue kuuga on Saare maakonna elanike arv kasvanud ühtekokku 24 inimese võrra. Kuressaare linna elanikkond on seejuures kahanenud 40 inimese võrra ning suurem elanike arvu kasv on olnud Kaarma vallas (+28), Mustjalas (+14) ja Pihtla (+10) vallas. Linnast maale kolis 98 inimest ja maalt linna samal ajal 82 inimest.

Võrreldes eelmiste aastatega on oluliselt kasvanud ka Saare maakonda elama asunute arv. 2011. aasta esimesel poolel on maakonda elama asunud koguni 352 inimest, eelmise aasta samal perioodil oli see arv 238. Just suurenenud sisseränne on Avo Levisto sõnul peamine faktor maakonna rahvastiku vähenemise pidurdumisel.

Kuigi registreeritud surmade arv on aasta esimesel poolel võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt vähenenud (2011. aastal – 192, 2010. aastal – 225, 2009. aastal – 240), ei ole iibenäitajad tegelikult oluliselt paranenud. Põhjus on Levisto sõnul lihtne: kuue kuu jooksul on maakonnas registreeritud 24 sündi vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Jaanuari algusest juuni lõpuni on Kuressaares sündinud 71 uut ilmakodanikku ja maapiirkonnas 92. Surmasid registreeriti Kuressaares samal ajal 64 ja maal 128.

Juuni lõpu seisuga on Saare maakonnas registreeritud elanike arv 35 743, Kuressaares on elanikke 14 666. Läinud kuul püsis elanike arv muutumatuna Kuressaare linnas, Kaarma ja Leisi vallas. Ühe elaniku võrra kasvas Torgu valla elanikkond, kahe võrra Kihelkonna, Laimjala, Muhu ja Ruhnu vallas, kolme inimese võrra suurenes Salme ja Mustjala elanike arv ning nelja võrra Valjalas. Rohkem lisandus elanikke Pihtla, Kärla ja Pöide valda, kus elanike arv kasvas vastavalt kuue, seitsme ja kaheksa inimese võrra. Ühe inimese võrra vähenes elanikkond Lümanda vallas ja kahe võrra Orissaare vallas.

Print Friendly, PDF & Email