Lugeja küsib

Mul on tähtajaline tööleping, kuid tähtaeg on möödas ja töölepingus muudatust tehtud ei ole. Töötan edasi ja nüüd, kolm kuud hiljem selgus, et tööandjal mind ikkagi enam vaja ei ole ning ta andis allkirjastamiseks töölepingu muudatuse, mis määras uueks lepingu tähtajaks 30. juuni. Kas tööandjal on õigus sedasi teha?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver: Tähtajaline tööleping lõpeb lepingu tähtaja möödumisel ning see ei eelda lepingu lõppemisele suunatud tahteavaldust. Seadus ei kohusta pooli lepingu tähtaja möödumisel selle lõppemisest teineteisele ette teatama. 

Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks, välja arvatud, kui tööandja avaldas teistsugust tahet viie tööpäeva jooksul arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab tööd.

Seega saab töölepingu lugeda tähtajatuks, kui tööandja on teadlik edasitöötamisest ning lepingu muudatusele ei ole kohustust alla kirjutada. Tööandja saab lepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Seega kui tööandjal teile tööd enam anda ei ole, on tegemist koondamisega.

Print Friendly, PDF & Email