Giidide mainet võivad rikkuda väljaõppeta giidid (8)

Giidide mainet võivad rikkuda väljaõppeta giidid

LINNALE LÄHEMALE: Kui Saaremaa Sadamas on probleemiks selle kaugus Kuressaarest, siis eelmisel nädalal pressis 105 meetri pikkune jahiks nimetatav SeaDream end otse Roomassaare kai äärde. Eelmine kord jäi sama laev reidile.
Foto: Sander Ilvest

Saaremaa giidide ühingus tegutseb 33 atesteeritud professionaalset giidi, lisaks veel ligi 20 mitteorganiseerunut, kelle tublit tööd varjutavad mujalt odavama hinna eest kohale toodud ja erialase väljaõppeta “kolleegid”.

Saaremaa giidide ühingu esimehe Heli Kakko sõnul tekib rahulolematus giididega sageli siis, kui giid on sisse toodud väljastpoolt Saaremaad või kasutatakse väljaõppeta inimesi. See on aga säästuvariant, sest ei piisa ainult sellest, et inimene valdab näiteks inglise keelt, selgitas Kakko. Reisikorraldajad peaksid ise rohkem tegelema heal tasemel giidide otsimisega, varuma selleks aega ja tegema ka investeeringuid, et vajalikke inimesi välja koolitada.

Näiteks on ristluslaeva saabumine Saaremaale varakult teada ja kohe peaks broneerima ka giidid. Kui reisikorraldaja jääb broneeringuga hiljaks, on ta sunnitud tööle võtma mõne inglise või saksa keelt oskava inimese, kes ei oma aga piisavalt teadmisi Saaremaast. Väljaõppeta “giidide” kasutamisega tehakse endale tegelikult karuteene, nentis Kakko.

Saaremaa giidinduse probleemidena toob Kakko välja lisaks kehvade välisgiidide kasutamisele ka koostöö nõrkuse erinevate ettevõtete, omavalitsuste ja giidide vahel. Samuti oleks lisa vaja professionaalsetele giididele, näiteks puudub ühingus prantsuse keelt valdav giid.

Giiditööd tehakse Saaremaal praegu eesti, vene, soome, rootsi, inglise, saksa ja leedu keeles. Värskeid liikmeid tuleb aga juurde vähe, Kakko sõnul võib põhjuseks olla ametile iseloomulik ebastabiilne sissetulek ja eriala ebapopulaarsus noorte seas.

Koolituse läbinutest jääb ameti juurde mõnel juhul vaid üks kümnest, tõdes Heli Kakko. Paljud giidid teevad seda tööd hobi korras ja suure osa nende tasust moodustavad klientidelt saadavad head emotsioonid ja tänu.

Giiditeenuse kvaliteedi küsimus kerkis üles, kui Saaremaa Sadamasse oodatav suur ristluslaev oma külastuse ära jättis, ühe võimaliku põhjusena toodi just klientide rahulolematus giiditeenusega.

Reisikorraldaja Eesti-poolne partner Mari Puss Estonian Holydays’ist ütles, et nemad kasutasid vaid kohalikke giide, kuid ei osanud öelda, kui paljud neist olid atesteeritud. Reedel taas Roomassaare sadamasse jõudnud SeaDream I meeskond oli aga klientidele pakutava giiditeenusega rahul. Saaremaa Turismibüroo juhataja Marvi Ehte sõnul kasutab büroo ainult kohalikke giide.

Print Friendly, PDF & Email