Lugeja kiri: 37. Balti kultuuripäevadest Döttingenis

24.–26. juunini toimusid Döttingenis (Baden-Württenbergi liidumaa Saksamaal) 37. Balti kultuuripäevad. Üritust korraldas Saksa-Balti Sõprusring Baden-Württenbergis (Deutsch-Baltischer Freundeskreis in Baden-Württemberg).

Ürituse korraldamise eestvedaja ja liidumaaühenduse eesistuja Peter Heinicheni perekond põlvneb Saaremaalt von Ditmarite suguvõsa Küdema harust ning on liidumaaorganisatsiooni etteotsa asumisest alates 2006. aastal ikka ja jälle saarlasi sellele üritusele kutsunud ning Saaremaaga seotud teemasid kultuuripäevade konverentsi kavva lülitanud.

Tänavu oli Saaremaa ja Kuramaa sõjasündmustest kõnelema kutsutud Ralf Baltes, huviühenduse “Ösel 1941–1944” teine eesistuja. Ta juhatas oma ettekande sisse Vana-Kaarma mõisas elanud Helene von Güldenstubbe luuletusega. Viimatinimetatu on Peter Heinicheni vanatädi. Härra Baltese sõnavõtt pälvis väga suurt tähelepanu, kuna ta andis ülevaate oludest, mis valitsesid Saaremaal baltisakslaste 1939. aastal toimunud evakueerimise (enam on käibel väljend die Umsiedlung ehk ümberasumine) järel. Peale selle tutvustas Baltes huviühenduse “Ösel 1941–1944” (Interessengemeinschaft “Ösel 1941–1944”) uuemaid ettevõtmisi.
Kultuuripäevadest võttis osa 83 inimest, neist 15 olid Saksa-Balti noorte ja üliõpilaste ringi – Deutschbaltische Jugend- und Studentenring e V. (DbJuStR) – liikmed eesotsas Martin Pabstiga.

Ülalnimetatutele lisaks oli Kuressaarest ka üks käsitöömeister külla kutsutud. Paraku võttis küllakutsutu oma lubaduse käsitöid Döttingenis näidata ja nende müügilett üles seada nii viimasel hetkel tagasi, et tema asemele ei õnnestunud enam kedagi leida. See asjaolu tekitas meelepaha nendes üritusest osavõtjates, kelle palvel oli käsitöömeister külla kutsutud.
Aset leidnud ürituse kolmepäevane programm pakkus huvitavaid ettekandeid, lisaks jaanipidu suure lõkke ääres viina ja sakusmendiga, luterliku jumalateenistuse ja armulauaga. Toimus ka ball, mille käigus noored ülejäänutele francaise’d ette tantsisid.
Ilm oli ideaalne – kõik osalised jäid rahule.

Peter Heinichen
Tõlkinud Raul Salumäe

Print Friendly, PDF & Email