Päevakorras on lammaste uute kõrvamärkide kasutuselevõtt (3)

Põllumajandusministeerium soovib Eesti lambakasvatajate seltsilt teada, kui mõttekas oleks lisaks praegu kasutuses olevale kollasele kõrvamärgile võtta lammaste märgistamisel kasutusele ka teistes värvides kõrvamärke.

Põllumajandusministeeriumi loomatervise büroo peaspetsialisti Kairi Hüüdma sõnul sai ministeerium ühelt lambakasvatajalt ettepaneku täiendada praegust lammaste identifitseerimise süsteemi uute ametlike värvidega. “Seetõttu uurime, kas mõttel on laiemat kõlapinda ja soovime teada Eesti lambakasvatajate seltsi seisukohta lamba kõrvamärgi värvi osas,” selgitas Kairi Hüüdma.

Ühe kõne alla tuleva variandina pakub põllumajandusministeerium välja süsteemi, kus utel, jääral ja tapaloomal oleks igaühel eri värvi kõrvamärk. Samas hoiatab ministeerium, et sellega võib tõusta halduskoormus eri värvi märgipartiide hankimisel, hoidmisel ja kasutamisel ning veterinaarkontrolli teostamisel.

Samuti eeldab eri värvi märgiste kasutamise kohustus seda, et lamba riigisiseselt ühest karjast teise liikumise korral jääks märgisüsteem samaks. “Kui me kehtestaksime täiendavad värvid, siis EL-i nõuete kohaselt peaksid need värvid olema ametlikud, mitte aga nii, et igaüks kasutab oma karjas millegi tähistamiseks talle meelepäraseid värve, nagu see on praegu,” rääkis Kairi Hüüdma.

Loe edasi kolmapäevasest Saarte Häälest.
Telli Saarte Hääl internetist

Print Friendly, PDF & Email