Golfiväljaku arendaja andis valla kohtusse (9)

Kõruse külas hiiglaslikku arendustegevust plaaniv ettevõte kaebas Kihelkonna valla kohtusse, kuna arendaja hinnangul pidurdab vald õigusvastaselt nende tegevust.

“Kolmapäevaks peame kohtusse dokumendid ära saatma ja volikogu on otsustanud, et kasutame juriidilise abina Maria Mägi advokaadibüroo teeneid,” ütles Saarte Häälele Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam.

Tallinna halduskohtule esitatud OÜ Suviste Põllumajandussaadused kaebuses soovitakse Kõruse küla Joeli, Uue-Silje, Sinilille ja Lagle kinnistu detailplaneeringu menetluse viivituse õigusvastasuse tuvastamist ning vallavolikogu kohustamist planeerimismenetlust jätkama.

Vald pole seni arendusele rohelist teed andnud, sest arendaja pole vallavolikogule esitanud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet. Ilma selleta ei saa vallavalitsuse hinnangul osaliselt Natura alale jäävatel kinnistutel arendusega edasi minna.

Suviste Põllumajandussaadused plaanib Kõrusele rajada täismõõtmetes golfiväljaku, tenniseväljakud koos juurdekuuluvate hoonetega ja koguni 8-korruselise spaahotelli.

Arendaja on vallaga vägikaika vedamiseks palganud AB Glikman & Partnerid. Advokaadibüroo juriidilises hinnangus öeldakse, et KSH aruannet ei peagi esitama enne detailplaneeringu vastuvõtmist ja seega on Kihelkonna volikogu viivitus detailplaneeringu vastuvõtmisel õigusvastane.

“Kuna seadus ei näe ette kohustust, et KSH aruanne tuleb esitada vallale planeeringu vastuvõtmise ajaks, siis puudub vallal ka õigus seostada planeeringu [vastu]võtmist KSH aruande olemasolu ja esitamisega,” väidab vandeadvokaat Leon Glikman.

Glikmani bürooga vaidlemiseks palkas vald sama maineka OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo. Raimu Aardami sõnul on advokaatide teenused kallid, kuid Kihelkonna valla heaks töötatud töötunde vaadates ei ole maksmisele kuuluv summa ka midagi ulmelist. Pealegi on lootus, et valla võidu puhul saab kulutatud raha arendajalt sisse nõuda.

Aardam kinnitas, et valla võidus ta ei kahtle, sest seni on vallale mitmed erinevad instantsid öelnud, et nad on õigel teel. Sama meelt oli oma juriidilises memorandumis ka Maria Mägi.

Print Friendly, PDF & Email