Tuulikute mõõdistuspraktika Saaremaal

Tuulikute mõõdistuspraktika Saaremaal

ILPLAS: Tudengid mõõdistamas Nelise-Mardi pukktuulikut.
Foto: Mihkel Koppel

6.–10. juunini viibisid Saaremaal suvepraktikal Tartu kõrgema kunstikooli restaureerimise ja disaini eriala üliõpilased. Praktika sisu oli siinsete tuulikute mõõdistamine ja dokumenteerimine.

Kokku jõuti mõõdistada 14 tuulikut või tuulikuvaret Ilpla, Kuusiku, Lööne, Aruste ja Tõrise külas. Praktika juhendaja Kersti Siimu sõnul on Saaremaa tuulikute mõõdistamise praktika kena traditsiooni jätk varasematel aastatel Hiiumaal toimunud praktikatele. Hiiumaalt liiguti Saaremaale, kuna seal hakkasid mõõdistamiseks sobilikud tuulikud otsa lõppema.

Ilpla Nelise-Mardi tuulikus said tudengid esimesel päeval väljaõppe ja omandasid mõõdistamiseks vajalikud töövõtted. Kõikide mõõdistatud tuulikute kohta koostati 40-leheline detailne ankeet, mis sisaldas mõõdistusandmeid, kirjeldusi materjalide ja tuulikuosade viimistluse kohta. Ankeedid säilitatakse muinsuskaitseameti Kuressaare kontoris, kus huvilistel on võimalik nendega tutvuda.

Suurt abi osutasid tudengitele Kuusiku küla elanikud, kelle abiga õnnestus leida juba aastakümnete eest hävinud tuulikute asukohti ja detaile. Tõrise Kassi pere vanahärra üllatas praktikante lisaks hästisäilinud pukktuulikule ka sealse autentselt säilinud muuseum-talu tutvustamisega.

Arvestades hiilgeaegade Saaremaa tuulikute arvu – ca 1250–1400, jõuti mõõdistada vaid 0,1% siin kunagi olnud tuulikutest. Aga kõik mõõdistusandmed, olenemata konkreetse tuuliku säilimisest, on väärtuslik teave meie tuuliku-traditsiooni hoidmiseks. Hea on tõdeda, et lisaks praktika läbimisele tunneb kümme noort inimest nüüd põhjalikult Saaremaa tuulikute hingeelu.

Mihkel Koppel
muinsuskaitseamet

Print Friendly, PDF & Email