Tulumaksumäär alaneb 2015. aastast

Riigikogu võttis eile 54 poolthäälega vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muudatused, mille eesmärk on langetada tulumaksu määra alates 2015. aastast seniselt 21 protsendilt 20 protsendile.

Lisaks piiratakse eelnõuga füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196 eurolt 1920 euroni ning välistatakse töö- ja teenistussuhetes tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena.

Veel luuakse eelnõuga raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestuse erikord, millega füüsiline isik võib raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsamajandamise kulud võõrandamistulust maha arvata.

Print Friendly, PDF & Email