Seaduste eiramine läheb Kuressaarele kalliks maksma (8)

Seaduste eiramine läheb Kuressaarele kalliks maksma

“ÜKS PUHKUS – KAKS RIIKI”: Sellise nimega programmist rahastati Kuressaare rannaala ehitust. Kuna linn eksis töid tellides seaduste vastu, siis Kuressaare kogu loodetud raha programmilt ei saa, ja nüüd on linnavalitsus asunud välja selgitama süüdlasi.
Foto: Egon Ligi

Kui Kuressaare muusikakooli ehitustöödel tehtud vigade tõttu tuleb SA-le Innove tagasi maksta 88 985 eurot, siis eksimused supelranna hoone ehitusel tähendavad üle 33 000 euro kaotamist.

“Tulenevalt nendest kahest juhtumist moodustas Kuressaare linnavalitsus oma teisipäevasel istungil ametkondliku juurdluse komisjoni,” ütles linnapea Mati Mäetalu eilsel linnavolikogu istungil. Komisjoni liikmed on Eero Lapp, Virge Pihel, Vilma Kippak ja Rein Kallas. Juurdlustulemusi oodatakse septembriks ja vastavalt sellele tehakse ka otsused.

“SA Innove vaidlusega lähme me kindlasti halduskohtusse,” kinnitas Mäetalu, lisades, et riigihanke seadus on vastuoluline ja Euroopa struktuurfondidest laekunud raha tagasinõudmised on üsna harukordsed. Mati Mäetalu hinnangul ei ole ka tagasinõude esitajal ilmselt kõik läbi mõeldud ning seetõttu on linnavalitsus otsustanud halduskohtusse pöörduda, seda enam, et summad on piisavalt suured.

SA Innove tagasinõudes leiti, et muusikakooli hankemenetlus oli läbi viidud korrektselt, kuid tuvastati, et hankelepingu sõlmimisel on tehtud muudatusi hinnatabeli struktuuris ja ühiku hindades, võrreldes hankel tehtud hinnapakkumisega. Ehk et muusikakooli ehitanud EBC Ehituse pakkumuse ja temaga sõlmitud hankelepingu tööde mahud ja hinnad ei klappinud ja summasid oli liigutatud ühe eelarverea pealt teise peale. Ja ehkki tööde maksumuse kogusumma jäi samaks, jäid muudatused rahastajaga millegipärast kooskõlastamata.

Samas tõdes linnapea Mäetalu, et Eesti-Läti projektiga, mille rahast jääb rohkem kui 33 000 eurot Kuressaare supelhoone ja rannaala ehituse katteks saamata, kohtusse enam minna ei saa.

Rahandusministeeriumi audiitorid selgitasid välja, et Kuressaare linnavalitsus eiras supelranna rannahoone ehituse ja atraktsioonide riigihankel mitmeid riigihanke seaduses sätestatud üldpõhimõtteid. Linnavalitsus ei taganud läbipaistvat menetlust, muutes omapoolselt pärast pakkumuste esitamist tellitavate tööde loetelu. Ka eiras linnavalitsus rahandusministeeriumi hinnangul võrdse kohtlemise põhimõtet, kui ei taganud läbirääkimiste võimalust kõikidele pakkumuse teinud ettevõtetele, pidades läbirääkimisi vaid osaga neist.

“Korraldatud hange oleks pidanud olema läbipaistvam,” selgitas Mäetalu, lisades, et kuigi ehitusfirmadel ei olnud pretensioone ebavõrdse kohtlemise osas, ei ole seda arvesse võetud.

Print Friendly, PDF & Email