Saaremaal avastati kaheksa kaitsealuse linnuliigi pesa

Aasta eest sõlmitud koostöölepe riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja MTÜ Kotkaklubi vahel on tõhustanud riigimetsas pesitsevate kotkaste ja must-toonekurgede kaitset.

Aastaga on üle Eesti leitud ja kaitse alla võetud 53 uut pesa. Saare maakonnas on kaitsealuste liikide pesi leitud 8. Riigimetsast leitud pesadest kuulus 29 rangeima kaitse all olevatele I kaitsekategooria liikidele ning üksteist II kaitsekategooria liikidele.

Enim avastati merikotka, kanakulli ja väike-konnakotka pesi. Lisaks sellele leiti ka kalakotka, must-toonekure ja kassikaku pesi. Leebema kaitse all olevate III kaitsekategooria liikide (hiireviud, herilaseviud) pesaleide oli 13.
RMK biomitmekesisuse spetsialist Renno Nellis rääkis Saarte Häälele, et Saaremaalt leidsid RMK töötajad aasta jooksul kolm röövlindude pesa ning kõik kolm kuulusid III kaitsekategooriasse kuuluvatele hiireviudele.

MTÜ Kotkaklubi liikmed leidsid samal perioodil aga RMK hallatavatelt maadelt Saare maakonnas kaks I kaitsekategooriasse kuuluva merikotka, ühe samas kategoorias oleva must-toonekure ja kaks teise kategooriasse kuuluva kanakulli pesa.

Mullu märtsis allkirjastatud koostööleppe kohaselt võtsid RMK ja MTÜ Kotkaklubi kohustuse tihendada omavahelist infovahetust. Samuti läbisid RMK metsakorraldajad ja metsnikud spetsiaalse pesapuude leidmise ja eristamise koolituse.

RMK juhatuse liige Tiit Timberg ütles, et neile on tähtis teada ja hoida kõiki väärtusi, mida metsas leida võib. Kiire ja vahetu infoliikumine võimaldab aga korraldada kohe kaitset. “Kotkaklubi ja RMK metsamehed on teinud aasta jooksul suurepärast koostööd,” võttis Timberg aasta kokku.

Kotkaklubi esindaja Urmas Sellis lisas, et kindlasti aitab sadakond RMK metsameest kotkaste ja must-toonekurgede pesade avastamisele kõvasti kaasa. Praegu on keskkonnaregistris risupesades pesitsevate liikide pesi – seda nii riigi- kui ka eramaal kokku – registreeritud 1619, neist kõige enam, 1099 on I kaitsekategooria liikide pesi.

Alates eelmisest aastast maksab Kotkaklubi inimestele, kes neile uutest risupesadest teatavad, ka stipendiumi. Seni on välja makstud 13 stipendiumi, sest paljud on rahalisest preemiast loobunud.

Print Friendly, PDF & Email