Ninase elanikud tahtsid oma protesti varjata (21)

Saaremaa Sadama kaubasadamaks muutmise vastu protestivad Ninase elanikud on vihased Mustjala vallavalitsuse peale, kes riputas nende kirjavahetuse kõigile vaatamiseks valla kodulehele.

“Leian, et selliste dokumentide üles riputamisega Mustjala valla koduleheküljele on rikutud isikuandmete kaitse seadust ja sellistele dokumentidele peaks olema tagatud avaliku teabe seaduse § 35 järgi piiratud juurdepääs,” kirjutas Ninase küla elanike nimel maavanem Toomas Kasemaale Kerli Koovisk. “Mustjala vallavalitsus leiab aga, et selline tegevus on igati korrektne ning mulle kinnitati, et iga minu järgneva avaldusega toimitakse samuti.”

Saarte Häälel Kerli Kooviskit eile telefonitsi tabada ei õnnestunud. Et maavalitsus ei ole aga Kooviski kirjas toodud argumentidega päri, näitab see, et kogu kirjavahetus on avalikustatud täies mahus ka maavalitsuse kodulehel.

Kirjavahetusest selgub, et Ninase elanike nimel rääkiv Kerli Koovisk palub maavanem Kasemaal suurendada järelevalvet Mustjala valla osaüldplaneeringu ja Mustjala vallavalitsuse tellimusel koostatud Saaremaa Sadama detailplaneeringu projekti üle.

Ninase küla elanikud esitasid Mustjala vallavolikogule juba 30. aprillil avalduse, milles teatasid, et Saaremaa Sadama muutmine kaubasadamaks ei ole õigustatud.

“Kuna sadama planeerimisel andsime heas usus nõusoleku kruiisisadama ehituseks ning Tallinna Sadam kinnitas, et kaubasadamat sellest ei tule,” seisab avalduses, millele on alla kirjutanud üle 30 Ninase ja Tagaranna küla elaniku, Ninase külaseltsi liikme ja selle piirkonnaga seotud inimese.

Print Friendly, PDF & Email