Alaealine ei suuda alkoholist loobuda (2)

Käitumiskontrollile allutatud ja kohtult alkoholitarvitamise keelu saanud alaealine noormees tabati aprillis Kuressaare supelrannas õlut joomas. Nooruk tunnistas, et ei suuda alkoholist loobuda.

Varem korduvalt väärteokorras karistatud nooruk seisis kohtu ees tänavu 11. märtsil selle eest, et ta oli koos teise alaealisega jaanuari alguses Kuressaares Garnisoni tänaval kolmandale noormehele peksa andnud. Talle mõisteti neli kuud vangistust tingimisi, käitumiskontrollile allutamisega 12 kuuks. Lisaks keelati noorukil alkoholitarvitamine.

Sellele vaatamata tabati noormees vaid poolteist kuud pärast kohtuotsust, 28. aprillil kella 22 paiku Kuressaare supelrannas õlut joomas. Politsei koostas ka väärteoprotokolli.

Tallinna vangla kriminaalhooldusosakonna Kuressaare talituse kriminaalhooldusametnik Anu Kivisoo tegi kohtule ettekande lisakohustuse määramiseks. Kohus otsustaski, et noormehel tuleb minna psühholoogilisele nõustamisele ja vajadusel võõrutusravile.

Seaduse järgi võib kohus, kui süüdimõistetu ei järgi katseajal kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, määrata talle kriminaalhooldusametniku ettekande alusel täiendavaid kohustusi, pikendada katseaega kuni aasta võrra või pöörata karistuse täitmisele.

Print Friendly, PDF & Email