Tallinna 25 maja ähvardab varing (3)

Muinsuskaitseamet tegi välismaalasest majaomanikule märgukirja, et too oma avariiohtliku maja Kuressaares Tallinna tänaval ära remondiks. Kuigi Tallinna tänavale paistva hoone fassaadil ei ole pealtnäha viga midagi, võib maja ühe nurga kokkuvarisemine ähvardada ka rentnike, näiteks Arensburg Reiside ja kohviku Ö Gourmet kasutuses olevaid ruume.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal paikneva Tallinna 25 hoone rentnik Margus Mölder palus kommentaari saamiseks pöörduda Saksamaal elava omaniku poole. Mölderi sõnul on ta ka ise vanaproual soovitanud üht-teist remontida, kuid teda ei ole kuulda võetud.

Et maja, eriti hoovipoolne hoonetiib on osaliselt avariilises seisukorras, tuvastas muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa aprilli lõpus toimunud inspekteerimisel.

“Hoone puidust katusekonstruktsioonid on avariiohtlikud, sarikate ja pennide sõlmed on läbi mädanenud ja ei taga katuse stabiilsust ega säilimist,” kirjutab oma märgukirjas hoone omanikule muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa.

Hoonel puuduvad vihmaveerennid ja -torud. Seetõttu on kahjustunud kõik hoovipoolse hooneosa seinapinnad. Maja otsasein on muutunud varisemisohtlikuks, sest see on välja vajunud. Kahjustunud on ka vahetalad. Korrastamist vajab ka hoone väärtuslik võlvitud mantelkorsten.

“Omanikud ei saa midagi ette võtta, kuna maja ei tooda,” tõi Margus Mölder näiteks sama omaniku teise Kuressaares asuva maja, kus sundüürnikud sees. Mölder loodab oma sõnul, et suurim mantelkorstnaga maja siiski korda saab.

Hooldustööd tuleb teha juba 30. juuliks. Samal päeval peab hoone ka prahist puhas olema. Augustiks tuleb omanikul tugevdada hoone kandekonstruktsioone ja tagada väärtusliku mantelkorstna säilimine.

Vaneminspektor Rita Peirumaa sõnul tavaliselt välismaalastest omanikega suhtlemine probleemiks ei ole, kuigi mälestiste ja ka muinsuskaitsealal olevate hoonete välismaalastest omanikke on Saare maakonnas võrreldes teiste maakondadega keskmisest kindlasti rohkem.

“Välismaalaste seas on väga hoolsaid omanikke, kellega suhtleme tihti ja probleemideta,” märkis Peirumaa, lisades, et on tõesti ka neid, kellel on huvi oma kinnisvara vastu pehmelt öeldes leige, ja nendega kontakti saamine on keeruline.

“Kui omanik muinsuskaitseameti märgukirjale ei reageeri, s.t mälestise säilimiseks vajalikke hooldustöid tähtajaks ära ei tee, tehakse omanikule ettekirjutus,” selgitas Peirumaa järgnevaid samme, lisades, et ettekirjutuse mittetäitmisel rakendatakse sunniraha, sellest järgmine samm on juba sundvõõrandamine.

Print Friendly, PDF & Email